C-307/09-309/09 Vicoplus m.fl. (DOM)

Det centrale spørgsmål i den præjudicielle sag er, hvorvidt der kan stilles krav om en arbejdstilladelse for levering af tjenesteydelser, der består i at stille arbejdskraft til rådighed for f.eks. en virksomhed, i overensstemmelse med en nederlandsk overgangsordning vedrørende arbejdskraftens frie bevægelighed, eller om dette er i strid med den frie bevægelighed for tjenesteydelser.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Sagen vedrører den nederlandske overgangsordning for arbejdskraftens fri bevægelighed over for Polen og i den forbindelse kravet om arbejdstilladelse for levering af tjenesteydelser, der består i at stille arbejdskraft til rådighed. En række polske arbejdstagere var udstationeret i Nederlandene for virksomheder i Polen og blev idømt bøder på grund af manglende arbejdstilladelse.

  De nederlandske myndigheder fandt, at de polske virksomheder havde stillet arbejdstagere til rådighed for virksomheder i Nederlandene, hvorfor de polske virksomheder havde status af vikarbureauer. Udstationering var ifølge de nederlandske myndigheder derfor omfattet af kravet om arbejdstilladelse i overensstemmelse med den nederlandske overgangsordning.

  Tilrådighedsstillelse af en arbejdstager fra en virksomhed til en brugervirksomhed betragtes efter EU-retten som levering af en tjenesteydelse, og den arbejdstager, der stilles til rådighed, betragtes efter EU-retten som en udstationeret. Spørgsmålet er, om denne omstændighed forhindrer, at en national overgangsordning, der med hjemmel i udvidelsestraktaten begrænser arbejdskraftens frie bevægelighed, kan anvendes på en sådan arbejdstager.

  Formålet med overgangsordningen er at give Nederlandene ret til at stille krav om arbejdstilladelse, når der gives arbejdstagere adgang til arbejdsmarkedet i Nederlandene. En tilrådighedsstillelse af arbejdstagere, selvom det sker som led i en tjenesteydelseskontrakt, kan således betragtes som en omgåelse af overgangsordningen, idet der gives arbejdstagere adgang til arbejdsmarkedet.

  Danmarks interesse i sagen:
  Den danske overgangsordning for borgere fra de daværende nye EU-lande blev ophævet den 1. maj 2009. De danske udlændingemyndigheder har haft en praksis, hvorefter et vikarbureau i et EU-land alene måtte udsende medarbejdere, der var statsborgere i de daværende nye EU-lande, her til landet, hvis de pågældende kunne få arbejdstilladelse efter overgangsordningen. Der blev lagt vægt på, om formålet med udstationeringen var at bringe arbejdstagere ind på arbejdsmarkedet i Danmark.

  Danmark har – på trods af overgangsordningens ophævelse – en retlig interesse i at argumentere for, at den danske fortolkning af overgangsordningen har været korrekt. Der skal derfor fra dansk side afgives mundtligt indlæg i sagen, hvor der først og fremmest argumenteres for, at reglerne om den frie bevægelighed for tjenesteydelser ikke er til hinder for et krav om arbejdstilladelse, når levering af tjenesteydelsen består i tilrådighedsstillelse af arbejdskraft, og denne efter en konkret vurdering betragtes som omfattet af en overgangsordning vedrørende arbejdskraftens frie bevægelighed.

   

  Forelæggende Ret:

  Raad van State (Holland)

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 3. august 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 9. september 2010

  Dom af 10. februar 2011 

   

  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 1. oktober 2010 

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/10-10 
  Alm. del (10) – bilag 93 af 24. november 2010 (side 1686)

  Offentligt referat (foreløbigt) af Europaudvalgets møde 1. oktober 2010 
  Alm. del (10) – bilag 56  af 4. november 2010

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i den præjudicielle sag C-307/09-309/09, Vicoplus m.fl. 
  Alm. del (09) – bilag 455 af 2. juli 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik