C-316/09 MSD Sharp & Dohme

Sagen omhandler: behandling af en ankesag vedrørende reklame for lægemidler, hvor Bundesgerichtshof i Tyskland har forelagt Domstolen præjudicielle spørgsmål.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  I forbindelse med behandlingen af en ankesag vedrørende reklame for lægemidler har Bundesgerichtshof i Tyskland forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

  Omfatter artikel 88, stk. 1, litra a, i direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler med senere ændringer (herefter benævnt ”lægemiddeldirektivet”) også offentlig reklame for receptpligtige lægemidler, når reklamerne alene indeholder oplysninger, som forelå for godkendelsesmyndigheden i forbindelse med godkendelsesproceduren, og som under alle omstændigheder bliver tilgængelige for enhver, der køber præparatet, og når oplysningerne ikke tilbydes modtagerne uopfordret, men kun er tilgængelige på Internettet for dem, der selv søger de pågældende oplysninger? 


  Forelæggende Ret:

  Bundesgerichthof (Tyskland)

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 10. august 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 24. november 2010

  Dom af 5. maj 2011 

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i sag C-316/09 vedr. reklame for lægemidler 
  Alm. del (09) – bilag 49 af 26. oktober 2009

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik