C-325/09 Maria Dias (DOM)

Supreme Court of Judicature i Storbritannien, har forelagt EF-domstolen to præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 16, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF (opholdsdirektivet) og artikel 18, stk. 1, i EF-traktaten.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Det første centrale spørgsmål i sagen vedrører fortolkningen af begrebet ”lovligt ophold” i opholdsdirektivets artikel 16, stk. 1, om ret til tidsubegrænset ophold.

  Det andet centrale spørgsmål i sagen er, om der af unionsborgerskabet i EF-traktatens artikel 18, stk. 1, direkte kan udledes en ret til tidsubegrænset ophold.

  Sagen omhandler en portugisisk statsborger, Maria Dias (sagsøger), der er indrejst i Storbritannien i 1998. Sagsøger har været i beskæftigelse fra 1998 til 2003, hvorefter hun gik på barselsorlov. I forlængelse af barselsorloven genoptog sagsøger ikke sit arbejde (i perioden april 2003 - april 2004). Først i april 2004 fik hun på ny beskæftigelse, men denne beskæftigelse ophørte i 2007. Herefter har hun ikke været i beskæftigelse.

  Sagsøger har gjort gældende, at hun i perioden april 2003 - april 2004 har haft lovligt ophold på trods af, at hun ikke har været arbejdstager eller selvforsørgende. Hun henviser blandt andet til, at hun har haft et gyldigt registreringsbevis i denne periode.

  Det første spørgsmål i sagen er, om hendes ophold i denne periode kan anses for lovligt i artikel 16, stk. 1´s forstand.

  Det andet spørgsmål i sagen er, om sagsøger i kraft af artikel 18, stk. 1, i EF-traktaten (unionsborgerskabet) kan udlede en direkte ret til tidsubegrænset ophold, hvis denne ret ikke allerede er hjemlet i opholdsdirektivet.

   

  Forelæggende Ret:

  Court of Appeal (England and Wales)

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 12. august 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 17. februar 2011

  Dom af 21. juli 2011 

   

  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 12. februar 2010

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 12/2-10 
  Alm. del (09) – bilag 266 (s. 694)

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i sag C-325/09, Maria Dias 
  Alm. del (09) – bilag 117 af 1. december 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik