C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano (DOM)

EU-Domstolen fastslår i en principiel dom af 8. marts 2011, at unionsborgerskabet forhindrer en medlemsstat i at nægte opholds- og arbejdstilladelse til en tredjelandsstatsborger, hvis denne forsørger sine små børn, der er statsborgere i medlemsstaten. Dette gælder, selv om børnene ikke har gjort brug af deres ret til fri bevægelighed i EU.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Læs også Justitsministeriets fortolkningsnotat fra maj 2011

  EU-Domstolen fastslår i en principiel dom af 8. marts 2011, at unionsborgerskabet forhindrer en medlemsstat i at nægte opholds- og arbejdstilladelse til en tredjelandsstatsborger, hvis denne forsørger sine små børn, der er statsborgere i medlemsstaten. Dette gælder, selv om børnene ikke har gjort brug af deres ret til fri bevægelighed i EU.

  Dommen bryder dermed med Domstolens faste praksis, hvorefter EU-retten ikke finder anvendelse på rent interne forhold i en medlemsstat.

  Tribunal du travail de Bruxelles, Belgien, havde forelagt Domstolen tre præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af forbuddet mod forskelsbehandling i EF-traktatens artikel 12 og unionsborgerskabet i artiklerne 17 og 18 i EF-traktaten, hvoraf de to sidste spørgsmål vedrører fortolkningen af ovennævnte bestemmelser sammenholdt med bestemmelserne i artikel 21, 24 og 34 i chartret om grundlæggende rettigheder.

  Forelæggende Ret:

  Tribunal du travail de Bruxelles

  Referencer:

  Jacob Waage og Nina Holst-Christensen (2011). EF-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 2/2011, s. 113-16.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 26. januar 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 30. september 2010

  Dom af 8. marts 2011

  Pressemeddelelse fra Domstolen om dommen

   

  Folketingets dokumenter:

  EU-noter:
  Zambrano-dom: Unionsborgerskab til hinder for at nægte forældre til mindreårige EU-borgere arbejds- og opholdstilladelse 
  EU-note (10) E 40 af 11. marts 2011

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 11. september 2009

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/9-09 
  Alm. del (09) – bilag 13 af 12. oktober 2009

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Integrationsministeriets notat vedr. afgivelse af indlæg i EF-Domstolens præjudicielle sag C-34/09, gerardo Ruiz Zambrano 
  Alm. del (08) – bilag 380 af 14. maj 2009

  Juridisk fortolkningsnotat om dom i den præjudicielle sag C-34-09, Zambrano 
  Alm. del (10) – bilag 410 af 19. maj 2011

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik