C-397/09 Scheuten Solar Technology (DOM)

Bundesfinanzhof forelagt EU-Domstolen to præjudicielle spørgsmål om, hvorvidt rente- og royaltydirektivet er til hinder for, at der ved opgørelsen af beregningsgrundlaget efter den kommunale erhvervsskattelov (Gewerbesteuergesetz) reelt kun gives fradrag for halvdelen af renterne på lån, som et selskab i en medlemsstat betaler til et associeret selskab i en anden medlemsstat.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Sagen har principiel betydning for Danmark, fordi sagens afgørelse kan få betydning for, om de danske regler, der begrænser fradragsretten for selskabers finansieringsudgifter, kan opretholdes. Disse regler har bl.a. til formål at sikre, at et selskab ikke opnår fradrag for finansieringsudgifter, som er anvendt til erhvervelse af indtægter, der ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst - f.eks afkast af datterselskabsaktier eller indkomst fra udenlandske faste driftssteder, der ikke er inddraget under international sambeskatning.


  Forelæggende Ret:

  Bundesfinanzhof


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 19. december 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 12. maj 2011

  Dom af 21. juli 2011

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-397/09 Scheuten Solar Technology 
  Alm. del (09) – bilag 212 af 1. februar 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik