C-403/09 Detiček (DOM)

Sagen omhandler: Retligt samarbejde i civile sager – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar – forordning (EF) nr. 2201/2003 – foreløbige retsmidler vedrørende forældremyndighed – afgørelse, som er eksigibel i en medlemsstat – ulovlig fjernelse af barnet – anden medlemsstat – anden ret – tildeling af forældremyndigheden til den anden forælder – kompetence – præjudiciel forelæggelse efter hasteproceduren.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Dommens præmisser (uddrag):

  Artikel 20 i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 skal fortolkes således, at den under omstændigheder som dem, der foreligger i hovedsagen ikke tillader en ret i en medlemsstat at anvende et foreløbigt retsmiddel i en sag om forældreansvar, som tilsigter at tildele forældremyndigheden over et barn, som befinder sig på denne medlemsstats område, til en af dets forældre, når en ret i en anden medlemsstat, der i henhold til samme forordning har kompetence til at påkende sagens realitet vedrørende forældremyndigheden over barnet, allerede har truffet en afgørelse, hvorved forældremyndighed over dette barn midlertidigt tildeles den anden forælder, og denne afgørelse er blevet erklæret for eksigibel i den førstnævnte medlemsstat.

  Forelæggende Ret:

  Višje sodišče v Mariboru (Slovenien)

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 20. oktober 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 9. december

  Dom af 23. december 2009

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik