C-434/09 Shirley McCarthy (DOM)

Supreme Court of the United Kingdom, Storbritannien, har forelagt EU-domstolen to præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 3 og artikel 16 i direktiv 2004/38 (opholdsdirektivet).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Læs EU-konsulentens note om dommen

  Det centrale spørgsmål i sagen er, hvorvidt en person med statsborgerskab i to EU-medlemslande, men som alene har opholdt sig i det ene medlemsland i hele sit liv, er at betragte som en ”berettiget person” i den betydning, hvori dette udtryk er anvendt i opholdsdirektivets artikel 3.

  Endvidere stilles spørgsmålet, om en sådan person kan anses for at have ”haft lovligt ophold i værtsmedlemsstaten” i opholdsdirektivets artikel 16’s forstand om ret til tidsubegrænset, når den pågældende har haft ret til ophold i henhold til national ret, uanset at den pågældende ikke var i stand til at opfylde betingelserne som fastsat i opholdsdirektivets artikel 7.

  Sagen er interessant, idet den vedrører fortolkningen af det personelle anvendelsesområde i opholdsdirektivet for unionsborgere med statsborgerskab i to EU-medlemslande, hvor retten til fri bevægelighed ikke har været udøvet. Problemstillingen i den forelagte sag har ikke været genstand for sager i Udlændingeservice.


  Forelæggende Ret:

  Supreme Court of the United Kingdom


  Referencer:

  Jakob Waage og Nina Holst-Christensen (2011). EU-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 3/2011, s. 200-205.


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 5. november 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 25. november 2010

  Dom af 5. maj 2011

  Pressemeddelelsen om dommen

   

  Folketingets dokumenter:

  EU-noter:
  EU-Domstolen fastslår, at dobbelt statsborgerskab ikke kan sidestilles med at benytte retten til fri bevægelighed 
  EU-note (11) E 46 af 9. maj 2011

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 16. april 2010 (NB Punktet udgik før mødet)

  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 28. maj 2010 

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af skriftligt indlæg i sag C-434/09, Shirley McCarthy 
  Alm. del (09) – bilag 253 af 16. februar 2010 

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik