C-477/09 Defossez (DOM)

Med det præjudicielle spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om direktivet udelukkende giver en arbejdstager ret til at få sit tilgodehavende dækket af garantiinstitutionen i den medlemsstat, hvor arbejdstageren sædvanligvis udfører eller udførte sit arbejde, eller om arbejdstageren alternativt kan vælge at få sit tilgodehavende dækket af garantiinstitutionen i den medlemsstat, hvortil arbejdsgiveren har betalt bidrag i henhold til national lovgivning.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Cour de Cassation i Frankrig har forelagt et spørgsmål om fortolkning af daværende artikel 8a og 9 i direktiv 80/987/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgivers insolvens, som ændret ved direktiv 2002/74/EF. Artikel 8a og 9 er siden i 2008 ændret til artikel 9 og 11 i det kodificerede direktiv 2008/94/EF.

  Sagen har principiel betydning for Danmark, fordi sagen rejser spørgsmål om anvendelsen af artikel 8a i direktiv 80/987/EØF som ændret ved direktiv 2002/74/EF i en situation, hvor den indstævnte (franske) virksomhed har aktiviteter i to medlemsstater.
  Selvom klageren Charles Defossez er bosat og normalt er beskæftiget i Belgien, ønsker han at få løngarantien udbetalt fra den franske forsikring, som virksomheden betalte bidrag til, i stedet for fra den belgiske forsikring.

   

  Forelæggende Ret:

  Cour de Cassation (Frankrig)

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 25. november 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 17. november 2010

  Dom af 10. marts 2011 

   

  Folketingets dokumenter: 

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 15. oktober 2010 

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 15/10 (side 87-88)
  Alm. del (10) – bilag 67 af 9. november

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i fransk præjudiciel sag, C-477/09 Charles Defossez mod Christian Wiart om løngaranti
  Alm. del (09) – bilag 289 af 17. marts 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik