C-504/09 P Kommissionen mod Polen (DOM)

Kommissionen ankede den 3. og 4. december 2009 dommene med påstand om opretholdelse af Kommissionens oprindelige beslutninger fra 2007. Juridisk drejer retssagerne sig om, hvilken kompetence Kommissionen har i henhold til kvotedirektivets artikel 9, stk. 1 og 3, og artikel 11, stk. 2, til at beskære de forslag til kvotemængder, de enkelte medlemslande har lagt ind i deres nationale allokeringsplaner.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Appelsag af T-183/07 Polen mod Kommissionen

  Europa-Kommissionen har den 3. december 2009 iværksat appel C-505/09 P, Kommissionen mod Estland, til prøvelse af dom afsagt den 23. september 2009 af Retten i sag T-263/07, Estland mod Kommissionen. Kommissionen har endvidere den 4. december 2009 iværksat appel C-504/09 P, Kommissionen mod Polen, til prøvelse af dom afsagt den 23. september 2009 af Retten i sag T-183/07, Polen mod Kommissionen.

  Appelsagerne har sit udspring i sagerne T-263/07, Estland mod Kommissionen, og T-183/07, Polen mod Kommissionen, hvor Retten annullerede Kommissionens beslutninger i henhold til kvotedirektivet om Estlands og Polens nationale allokeringsplaner for perioden 2008-12.

  Ved Retten intervenerede kun Storbritannien på Kommissionens side og Litauen og Slovakiet på Estland og Polens side. Letland og Tjekkiet har pr. 1. juni fået tilkendt retten til at intervenere til støtte for Estlands konklusioner i Kommissionens appel ved Domstolen. Danmark har ligeledes pr. 1. juni fået tilkendt retten til at intervenere til støtte for Kommissionens konklusioner. 
   
  Sagens betydning for Danmark:

  Kvotedirektivet er en hjørnesten i EU's og Danmarks klimaregulering, idet det regulerer lige knap halvdelen af EU's og Danmarks CO2-emissioner. Det er derfor afgørende at sikre funktionaliteten af markedets mekanismer, sådan at de rette incitamenter til emissionsreduktioner skabes. Danmark har længe prioriteret etableringen af en stærk, fælles EU klimapolitik, herunder ikke mindst ved vedtagelsen af kvotedirektivet. Synspunktet har været, at man gennem EU's kvotedirektiv bedre vil kunne undgå at belaste danske virksomheders konkurrenceevne i forhold til EU-konkurrenter end ved nationale virkemidler.

  Juridisk set bør Danmark støtte Kommissionens tolkning af kvotedirektivet: Hvis Kommissionen ikke har kompetence til at begrænse mængden af kvoter i medlemslandenes allokeringsplaner vil det for perioden 2005-12 gældende kvotedirektiv ikke kunne fungere.

  Danmark bør desuden lægge vægt på en nu veldokumenteret risiko for ulovlig statsstøtte og konkurrenceforvridning mellem medlemslandene, hvis dommene fra Retten stadfæstes.

  Referencer

  Samling af Afgørelser

  C-505/09&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100" target="_blank">Dokumenter fra Domstolen

  Sag anlagt den 3. december 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 17. november 2011

  Dom af 29. marts 2012

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik