C-509/09 e-Data Advertising (DOM)

Det centrale spørgsmål i sagen er, om den tyske Bundesgerichtshof er kompetent til at behandle sagen i henhold til artikel 5, nr. 3, i Bruxelles I-forordningen. Efter denne bestemmelse kan en person, der har bopæl på en medlemsstats område, sagsøges i en anden medlemsstat i sager om erstatning uden for kontrakt ved retten på det sted, hvor skade-tilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  NB Sagen er forenet med C-161/1

  Den tyske Bundesgerichtshof har derfor bl.a. forespurgt EU-domstolen om udtrykket – det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå – skal fortolkes således: 

   -  at den forurettede i sagen kan søge et forbud nedlagt mod netstedets indehaver, uafhængigt af, hvor indehaveren er etableret, og også ved retterne i den medlemsstat, hvor netstedet kan besøges, eller 

  -  om retterne i en medlemsstat hvor indehaveren af netstedet ikke er etableret, kun er kompetente, hvor der foreligger en særlig tilknytning (indlandstilknytning), der rækker ud over den blotte mulighed for at kunne besøge netstedet. 
  Hvis der kræves en sådan særlig indlandstilknytning, ønsker den tyske Bundesgerichtshof endvidere fastlagt, efter hvilke kriterier indlandstilknytningen skal vurderes.

  Den danske interesse i sagen:

  Bruxelles I-forordningen finder anvendelse i Danmark på mellemstatsligt grundlag som følge af en parallelaftale med EU, der er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1563 af 20. december 2006.

  EU-domstolens vurdering af de rejste præjudicielle spørgsmål om fortolkning af værnetingsreglen i artikel 5, nr. 3, vil derfor have betydning for, i hvilket omfang personer, der er bosat her i landet, kan sagsøges i andre medlemsstater for at have offentliggjort informationer på internettet, der potentielt krænker andres personlige rettigheder, og i hvilket omfang personer, der er bosat i de øvrige medlemsstater, vil kunne sagsøges her i landet i tilsvarende sager.

  Forelæggende Ret:

  Bundesgerichthof

  Referencer:

  Jakob Waage og Nina Holst-Christensen (2011). EU-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 5/2011, s. 338-42

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 9. december 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 29. marts 2011

  Dom af 25. oktober 2011

  Pressemeddelelsen af 25. oktober 2011 

   

  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 11. februar 2011

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 11/2-11 
  Alm. del (10) – bilag 333 af 24. marts 2011 (s. 760ff.)

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i EU-domstolens præjudicielle sag - e-Data Advertising 
  Alm. del (09) – bilag 306 af 30. marts 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik