T-114/09 Viasat Broadcasting UK mod Kommissionen (DOM)

Sagsøgeren gør gældende, at støtten ikke er i overensstemmelse med artikel 87, stk. 3, litra c), EF, idet den tilsidesætter proportionalitetsprincippet, der fremgår af denne bestemmelse, hvorefter en sådan støtte ikke må ændre »samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse«.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Sagsøgeren gør for det første navnlig gældende, at Kommissionen begik en retlig fejl, da den lagde til grund, at TV2 udgjorde en »kriseramt virksomhed« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder

  Sagsøgeren gør for det andet gældende, at Kommissionen begik en retlig fejl, da den fastslog, at redningsstøtten var begrænset til det, der var nødvendigt for, at TV2 kunne fortsætte driften, og at støtten blev opretholdt på et niveau, der ikke ville tillade TV2 at investere i nye aktiviteter eller føre sig aggressivt frem på kommercielle markeder.

  Sagsøgeren gør for det tredje gældende, at Kommissionen begik en retlig fejl, da den undlod at tage den statsstøtte, som TV2 tidligere har modtaget, i betragtning.

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 24. marts 2009

  Kendelse afsagt den 22. marts 2012

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om dansk intervention i sag T-114/09, Viasat Broadcasting UK mod Kommissonen 
  Alm. del (08) – bilag 507 af 20. juli 2009

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik