T-212/09 Danmark mod Kommissionen (Hektarstøttesagen) (DOM)

Kommissionen traf ved beslutning af 19. marts 2009 afgørelse om, at et beløb på i alt kr. 749.712.281,64, som Danmark har anmeldt over for EUGFL, Garantisektionen, udelukkes fra EF-finansiering, fordi det ikke er i overensstemmelse med EF-forskrifterne.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  NB Dommen er nu anket af Danmark ved C-417/12 P - se også Alm. del (11) - bilag 585

  Kommissionen traf ved beslutning af 19. marts 2009 afgørelse om, at et beløb på i alt kr. 749.712.281,64, som Danmark har anmeldt over for EUGFL, Garantisektionen, udelukkes fra EF-finansiering, fordi det ikke er i overensstemmelse med EF-forskrifterne.

  Baggrunden for Kommissionens beslutning er, at Kommissionen i henholdsvis slutningen af september og i december 2004 gennemførte to revisionsbesøg i Danmark. Ved revisionsbesøgene fandt Kommissionen, at de danske myndigheder ikke fuldt ud havde overholdt bestemmelserne i forordningsgrundlaget om støtteordninger for visse producenter af markafgrøder, herunder reglerne om udtagning af produktionen ("braklægning"), og kontrol heraf.

  Efter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris opfattelse er Kommissionens beslutning baseret på en fejlagtig forståelse og anvendelse af forordningsgrundlaget, herunder navnlig i relation til de to nævnte spørgsmål om henholdsvis vedligeholdelse af de udtagne arealer og telemåling. Regeringen har besluttet, at der bør anlægges annullationssøgsmål, jf. EF-traktatens artikel 230, mod Kommissionens beslutning ved Retten i Første Instans.

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 2. juni 2009

  Dom af 3. juli 2012


  Folketingets dokumenter:

  EU-noter:
  Danmark taber ”hektarstøttesagen” ved EU-Domstolen 
  EU-note (11) E 39 af 4. juli 2012

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om anlæggelse af annullationssøgsmål imod Kommissionens beslutning af 19/3-09 (hektarstøttesagen) 
  Alm. del (08) – bilag 351 af 29. april 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik