T-82/09 Dennekamp mod Parlamentet (DOM)

Sagen omhandler: Dennekamp mod Parlamentet omkring manglende imødekommelse af sagsøgerens begæring om aktindsigt i forskellig forhold omkring parlamentsmedlemmer og pensionsordning.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Journalisten G.-J. Dennekamp, som er statsborger fra Nederlandene, har den 20. februar 2009 anlagt annullationssøgsmål mod Europa-Parlamentet, fordi Parlamentet ikke havde imødekommet sagsøgerens begæring om aktindsigt i 

  i) alle dokumenter, som viser, hvilke parlamentsmedlemmer (MEP’ere), der også er omfattet af den supplerende pensionsordning; 
  ii) en liste over navne på de MEP’ere, som den 1. september 2005 var omfattet af den supplerende pensionsordning, og 
  iii) en liste over navne på de nuværende medlemmer, som er omfattet af den supplerende pensionsordning, og for hvem Parlamentet med offentlige midler betaler et månedligt bidrag. 

  Sagens betydning for Danmark:

  Mest mulig aktindsigt i EU har høj prioritet for Danmark. Spørgsmål om fortolkningen af forordning om aktindsigt tillægges derfor stor vægt. Den danske regering lægger blandt andet vægt på, at forordningens undtagelsesbestemmelser fortolkes indskrænkende, og at der altid skal foretages en konkret vurdering af, om der skal gives aktindsigt i et dokument. Intervention i den konkrete sag skal ses i sammenhæng med regeringens deltagelse i den verserende sag, C-28/08 P (Kommissionen mod the Bavarian Lager Co. Ltd. og den Europæiske Tilsynsførende for databeskyttelse), som ligeledes berører spørgsmålet om samspillet mellem regelsættene om hhv. aktindsigt og beskyttelse

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 20. februar 2009

  Dom af 23. november 2011 


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Notat om dansk intervention i sag T-82/09 Dennekamp mod Parlamentet 
  Alm. del (09) – bilag 41 af 19. oktober 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik