C-14/10 Nickel Institute (DOM)

En britisk domstol (High Court of Justice of England & Wales) har forelagt EU-Domstolen tre spørgsmål med henblik på at få afklaret, om klassificeringen i direktiv 2008/58/EF af fire nikkelcarbonater er ugyldig, om klassificeringen af en række nikkelforbindelser i direktiv 2009/2/EF er ugyldig som følge af tilsidesættelse af reglerne i direktiv 67/548/EØF samt om forordning nr. 790/2009/EF er ugyldig for så vidt angår de fire nikkelcarbonater og nikkelforbindelserne som følge af vedtagelse i henhold til forkert retsgrundlag og forkert anvendelse af kriterier.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Sagsøgeren har gjort gældende, at klassificeringen af nikkelcarbonaterne og nikkelforbindelserne som kræftfremkaldende og reproduktionstoksiske i såvel 30. og 31. tilpasning som i første tilpasning, er ugyldige, bl.a. fordi den ikke er foretaget i overensstemmelse med stofdirektivets og forordningens kriterier for klassificering og retningslinjer for brug af videnskabelige data. De har også gjort gældende, at der er tilsidesat væsentlige formforskrifter, og at begrundelseskravet er tilsidesat.
  I forhold til 1. tilpasning har sagsøgerne endvidere gjort gældende, at der er anvendt forkert retsgrundlag, og at der i øvrigt er begået fejl ved måden, hvorpå klassificeringerne er overført fra 30. og 31. tilpasning. Sagsøgte har anført, at alle tre tilpasninger er lovligt vedtaget, og at de anfægtede klassificeringer er berettigede ifølge kriterierne i stofdirektivet ud fra en vurdering af den tilgængelige videnskabelige dokumentation og ud fra omfattende videnskabelige drøftelser.

  Den danske regering har besluttet at afgive indlæg i sagen, hvori der argumenteres for, at 30. og 31. tilpasning til stofdirektivet og 1. tilpasning til klassificeringsforordningen alle er gyldige, og navnlig, at klassificeringerne er berettigede i henhold til kriterierne i stofdirektivets bilag VI ud fra en vurdering af den tilgængelige videnskabelige dokumentation, herunder særlig at anvendelse af ”read-across”- princippet er i overensstemmelse med kriterierne for klassificering af et stof som farligt.


  Forelæggende Ret:

  High Court of Justice of England and Wales


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 11. januar 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 24. marts 2011

  Dom af 21. juli 2011


  Folketingets dokumenter: 

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 4. marts 2011

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 4/3-11 (side (925)
  Alm. del (10) – bilag 360 af 6. april 2011

  Bilag:
  Afgivelse af indlæg i EU-Domstolen s sag C-14/10 - nikkel 
  Alm. del (09) – bilag 369 af 10. maj 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik