C-15/10 Etimine (DOM)

En britisk domstol (High Court of Justice of England and Wales) har forelagt EU-Domstolen 2 spørgsmål med henblik på at få afklaret, om klassificering af fem borater i Kommissionens direktiv 2008/58/EF er ugyldige som følge af overtrædelser af væsentlige formforskrifter og tilsidesættelse af reglerne i direktiv 67/548/EØF samt proportionalitetsprincippet og om de anfægtede boratklassificeringer er ugyldige i forordning 790/2009/EF som følge af ulovlig vedtagelse i henhold til forkert retsgrundlag samt forkert anvendelse af kriterier.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Sagsøgeren har gjort gældende, at klassificeringen af de fem borater som reproduktionstoksiske i såvel 30. tilpasning som i 1. tilpasning er ugyldige, bl.a. fordi den ikke er foretaget i overensstemmelse med stofdirektivets og forordningens kriterier for klassificering og retningslinjer for brug af videnskabelige data. De har også gjort gældende, at der er tilsidesat væsentlige formforskrifter, og at proportionalitetsprincippet er tilsidesat. I forhold til 1. tilpasning har sagsøgerne endvidere gjort gældende, at der er anvendt forkert retsgrundlag, og at der i øvrigt er begået fejl ved måden, hvorpå klassificeringerne er overført fra 30. tilpasning.

  Sagsøgte har anført, at begge tilpasninger er lovligt vedtaget, og at de anfægtede klassificeringer er berettigede ifølge kriterierne i stofdirektivet ud fra en vurdering af den tilgængelige videnskabelige dokumentation og ud fra omfattende videnskabelige drøftelser.

  Danmark har besluttet at afgive indlæg i sagen, hvori der argumenteres for, at 30. tilpasning til stofdirektivet og 1. tilpasning til klassificeringsforordningen begge er gyldige og navnlig, at klassificeringerne er berettigede i henhold til kriterierne i stofdirektivets bilag VI ud fra en vurdering af den tilgængelige videnskabelige dokumentation, herunder særligt,
  - at der på det foreliggende grundlag skal lægges større vægt på positive resultater fra dyrefor-
  søg end på negative data fra epidemiologiske/humane studier, og
  - at ”read across”-princippet er i overensstemmelse med stofdirektivets kriterier for klassifice-
  ring af et stof som farligt.


  Forelæggende Ret:

  High Court of Justice of England and Wales


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 11. januar 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 24. marts 2011

  Dom af 21. juli 2011


  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 4. marts 2011

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 4/3-11 (side (925)
  Alm. del (10) – bilag 360 af 6. april 2011

  Bilag:
  Afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-15/10 - bor 
  Alm. del (09) – bilag 368 af 10. maj 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik