C-207/10 Paranova Danmark (DOM)

Sagen omhandler indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og den dertil knyttede retspraksis.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  NB Forenet med sagC-400/09 Orifarm m.fl.

  Sagen kort:
  Skal Artikel 7, stk. 2, i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og den dertil knyttede retspraksis, navnlig Domstolens domme i sag 102/77 Hoffmann-La Roche mod Centrafarm sag 1/81 Pfizer mod Eurim-Pharm og sag C-427/93 m.fl. Bristol-Myers Squibb mod Paranova fortolkes således, at en indehaver af en varemærkeret kan påberåbe sig denne for at modsætte sig, at en parallelimportørs salgsselskab, der er indehaver af en tilladelse til markedsføring af et lægemiddel i en medlemsstat, sælger dette med angivelse af, at lægemidlet er ompakket af salgsselskabet, selvom salgsselskabet lader den fysiske ompakning foretage af et andet selskab, ompaknings­selskabet, til hvilket salgsselskabet giver instrukser om indkøb, ompakning, lægemiddelpakningens nærmere udformning og øvrige dispositioner i relation til lægemidlet, og som er indehaver af ompakningstilladelsen, og som genanbringer varemærket på den nye emballage i forbindelse med ompakningen?

  Forelæggende Ret:

  Højesteret

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 30. april 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 12. maj 2011

  Dom af 28. juli 2011

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik