C-210/10 Urbán (DOM)

I forbindelse med behandlingen af en sag anlagt af en ungarsk lastbilchauffør, som ønsker en administrativ bødeafgørelse annulleret, har Hajdú-Bihar Megyei Biróság (Debrecen, Ungarn) forelagt EU-Domstolen fire præjudicielle spørgsmål.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  NB Se også Lovforslag 128 af 30. januar 2013 om ændring af færdselsloven, der indfører de nødvendige ændringer i forhold til dommen.

  De præjudicielle spørgsmål drejer sig om, hvorvidt det er i strid med EU-rettens proportionalitetsprincip at have et sanktionssystem, hvorefter der udmåles ensartede bøder for overtrædelse af reglerne i Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport (kontrolapparatforordningen) uanset overtrædelsestype.

  Den danske interesse i sagen:
  To af præjudicielle spørgsmål har principiel betydning for Danmark, fordi det ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af kontrolapparatforordningen også efter dansk ret er udgangspunktet, at der ikke differentieres efter overtrædelsestype. Som altovervejende hovedregel skal straffen for føreren således fastsættes til en bøde på 3.000 DKK for hver enkelt overtrædelse uanset overtrædelsestype.

  Sammenfattende er det derfor regeringens opfattelse, at EU-retten ikke er til hinder for et sanktionssystem, hvorefter der udmåles ensartede bøder for overtrædelse af reglerne i kontrolapparatforordningen uanset overtrædelsestype. Regeringen har på denne baggrund truffet beslutning om at afgive dansk indlæg i sagen.

  Forelæggende Ret:

  Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Ungarn)

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 3. maj 2010

  Dom af 9. februar 2012 


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-210/10, Urban 
  Alm. del (09) – bilag 507 af 19. august 2010

  Skriftlig forelæggelse af EU-Domstolens sag C-210/10, Urbán 
  Alm. del (11) – bilag 271 af 6. februar 2012

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik