C-214/10 KHS AG mod Schulte (DOM)

Sagen drejer sig om en tysk maskinarbejder, der fik en blodprop i 2002, og som følge heraf var uarbejdsdygtig indtil ansættelsesforholdet ophør i 2008. Sagen vedrører feriebetalingen for 2006-2008, idet tidligere krav var opgivet som følge af et særlig tysk forhold.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Efter den tyske Bundesurlaubsgesetz § 7, stk. 3, skal ferien gives og afholdes indenfor det løbende kalenderår. Ferien kan kun overføres til næste kalenderår, hvis det er begrundet i tvingende grunde i virksomheden eller i arbejdstagerens personlige forhold. I tilfælde af overførsel skal ferie gives og afholdes inden for de tre første måneder af det efterfølgende kalenderår. Efter § 7, stk. 4, skal feriegodtgørelsen udbetales, hvis ferien ikke helt eller delvis kan gives på grund af ansættelsesforholdets ophør.

  Hvis Domstolen når frem til, at art 7 er til hinder for, at medlemsstaterne enten vedlov eller overenskomst kan fastsætte regler om, at retten til erstatningsferie, som følge af sygdom udløber ved udløbet af referenceperioden og/eller overførselsperioden, er det tvivlsomt om ferieloven er i overensstemmelse hermed. Efter den danske ordning aftales muligheden for at overføre ferie i tilfælde af sygdom ved overenskomst jf. ferielovens § 40. Herudover er det et krav, at arbejdsgiveren og lønmodtageren konkret indgår aftale om overførslen inden ferieårets udløb, jf. 19, stk. 2. Det er herudover op til overenskomstens parter at fastlægge de nærmere betingelser for overførslen.

  Sagens betydning for Danmark
  Sagen har principiel betydning for Danmark, idet Landesarbeitsgericht Hamms forelæggelse rejser spørgsmålet om medlemslandenes ret til enten ved lov eller overenskomst selv at fastlægge regler om overførsel af ferie, når lønmodtageren har været afskåret fra at holde sin ferie på grund af sygdom.

  Hvis Domstolen når frem til, at art 7 er til hinder for, at medlemsstaterne enten ved lov eller overenskomst kan fastsætte regler om, at retten til erstatningsferie, som følge af sygdom udløber ved udløbet af referenceperioden og/eller overførselsperioden, er det tvivlsomt om ferieloven er i overensstemmelse hermed. Efter den danske ordning aftales muligheden for at overføre ferie i tilfælde af sygdom ved overenskomst jf. ferielovens § 40. Herudover er det et krav, at arbejdsgiveren og lønmodtageren konkret indgår aftale om overførslen inden ferieårets udløb, jf. 19, stk. 2. Det er herudover op til overenskomstens parter at fastlægge de nærmere betingelser for overførslen.

  Forelæggende Ret:

  Landesarbeitsgericht Hamm

  Referencer:

  Jakob Waage og Nina Holst-Christensen (2011). EU-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 6/2011, s. 385-88

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 4. maj 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 7. juli 2011

  Dom af 22. november 2011


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Afgivelse af skriftligt indlæg i sag C-214/10 Winfried Schulte mod KHS AG 
  Alm. del (09) – bilag 551 af 20. september 2010 

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik