C-282/10 Dominguez (DOM)

Frankrig har i en sag anlagt af Maribel Dominguez forelagt EUdomstolen tre præjudicielle spørgsmål.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Cour de cassation/Frankrig har i en sag anlagt af Maribel Dominguez forelagt EUdomstolen følgende præjudicielle spørgsmål, som kan give anledning til spørgsmål om optjening af ferie under sygdom:

  1. Skal artikel 7, stk. 1, fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for en national lovgivning eller praksis, hvorefter retten til årlig betalt ferie er betinget af, at arbejdstageren har haft en faktisk arbejdstid på mindst 10 dage eller en måned i referenceperioden?

  2. Såfremt dette besvares bekræftende, forpligter art. 7 den nationale ret i en tvist mellem private til at tilsidesætte en modstridende national bestemmelse? 

  3. Eftersom direktivet ikke skelner mellem fravær af helbredsmæssige årsager, har arbejdstageren da ret til betalt ferie af samme varighed uanset grunden til arbejdstagerens fravær, eller er direktivet ikke til hinder for, at varigheden af ferien kan afhænge af grunden til arbejdstagerens fravær, såfremt den nationale lovgivning under visse omstændigheder foreskriver, at varigheden er længere end 4 uger? 

  Sagens betydning for Danmark
  Sagen har principiel betydning for Danmark, idet Cour de cassations forelæggelse rejser spørgsmål om medlemsstaternes råderum og skøn til selv at fastlægge regler om optjening af ferie, når en lønmodtager på grund af sygdom ikke har arbejdet. Hvis Domstolen når frem til, at en arbejdstager ifølge direktivet altid optjener ret til betalt ferie i perioder med sygdom, er ferieloven ikke i overensstemmelse hermed.

  Forelæggende Ret:

  Cour de Cassation

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 7. juni 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 8. september 2011

  Dom af 24. januar 2012 

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af skriftligt indlæg i fransk præjudiciel sag C-282/10 Dominguez 
  Alm. del (09) – bilag 550 af 20. september 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik