C-292/10 Buschmann (DOM)

Et af de centrale spørgsmål i sagen er, om retssagen kan gennemføres i Tyskland, selv om sagsøgte må antages ikke at være bekendt med sagsanlægget.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Den tyske Landgericht Regensburg har derfor forespurgt EU-domstolen, om EU-retten er til hinder for en såkaldt offentlig forkyndelse i henhold til national ret. Den tyske domstol har endvidere spurgt, om Bruxelles Iforordningens artikel 26, stk. 2, er til hinder for afsigelse af udeblivelsesdom.

  Den tyske domstol har endvidere spurgt, om Bruxelles I-forordningens værnetingsregler også finder anvendelse i tilfælde, hvor den sagsøgtes opholdssted er ukendt.

  Et andet centralt spørgsmål i sagen er, om den tyske Landsgericht Regensburg i givet fald vil være kompetent til at behandle sagen i henhold til artikel 5, nr. 3, i Bruxelles I-forordningen, hvorefter en person, der har bopæl på en medlemsstat område, kan sagsøges i en anden medlemsstat i sager om erstatning uden for kontrakt ved retten på det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå.

  Den tyske Landsgericht Regensburg har derfor bl.a. forespurgt EU-Domstolen om udtrykket – det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå – skal fortolkes således,

  - at den forurettede i sagen kan søge et forbud nedlagt mod netstedets indehaver, uafhængigt af, hvor indehaveren er etableret, og også ved retterne i den medlemsstat, hvor netstedet kan besøges, eller

  - om retterne i en medlemsstat hvor indehaveren af netstedet ikke er etableret, kun er kompetente, hvor der foreligger en særlig tilknytning (indlandstilknytning), der rækker ud over den blotte mulighed for at kunne besøge netstedet. Hvis der kræves en sådan særlig indlandstilknytning, ønsker den tyske Landsgericht Regensburg endvidere fastlagt, efter hvilke kriterier indlandstilknytningen skal vurderes.

  Den danske interesse i sagen
  Bruxelles I-forordningen finder anvendelse i Danmark på mellemstatsligt grundlag som følge af en parallelaftale med EU, der er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1563 af 20. december 2006.

  EU-domstolens vurdering af de rejste præjudicielle spørgsmål om fortolkning af bl.a. Bruxelles I-forordningen vil derfor bl.a. have betydning for, i hvilket omfang danske statsborgere, hvis adresse er ukendt, kan sagsøges i andre medlemsstater, og i hvilket omfang personer med statsborgerskab i de øvrige medlemsstater, hvis adresse er ukendt, kan sagsøges her i landet.

  Forelæggende Ret:

  Landesgericht Regensburg

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 11. juni 2010

  Dom af 15. marts 2012

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i EU-dom C-292/10, Buschmann 
  Alm. del (10) – bilag 37 af 21. oktober 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik