C-307/10 The Chartered Institute of Patent Attorneys (DOM)

I forbindelse med behandlingen af en sag anlagt af the Chartered Institute of Patent Attorneys, mod varemærkemyndigheden i Det Forenede Kongerige, har High Court of Justice (Queen’s Bench Division), Det Forenede Kongerige, forelagt EU-Domstolen tre præjudicielle spørgsmål.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  De præjudicielle spørgsmål drejer sig om, hvilke krav Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker stiller til præcisering og identifikation af de varer og/eller tjenesteydelser, som en varemærkeansøgning omfatter, herunder hvilken betydning anvendelsen af de såkaldte ”klasseoverskrifter” har for de nationale registreringsmyndigheders mulighed for at træffe afgørelse om delvise afslag på registrering efter varemærkedirektivets artikel 13. 

  Sagens betydning for Danmark
  I henhold til varemærkelovgivningen i Danmark registreres varemærker for konkrete varer og/eller tjenesteydelser, hvorfor der i det danske varemærkeregister er optaget oplysninger om, hvilke varer eller tjenesteydelser de enkelte registreringer er gældende for. Disse varer og tjenesteydelser er klassificeret i overensstemmelse med Nice-Klassifikationen af 1957, der er et internationalt klassifikationssystem til brug for klassificering af alle varer og tjenesteydelser i forbindelse med varemærkeansøgninger og –registreringer. Nice-Klassifikationen består af klasseoverskrifter samt en detaileret alfabetisk liste indeholdende varer/tjenesteydelser i de enkelte klasser.

  De præjudicielle spørgsmål til EU-domstolen har principiel betydning for Danmark, fordi præciseringen og identifikationen af de varer og tjenesteydelser, som en varemærkeregistrering omfatter, er af afgørende betydning ved fastlæggelsen af beskyttelsesomfanget af et registreret varemærke. Særligt det tredje præjudicielle spørgsmål har stor betydning, da der blandt EU-medlemsstaterne og den Europæiske varemærkemyndighed (Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked – populært kaldet OHIM) er uenighed om, hvorledes klasseoverskrifterne skal fortolkes ved fastlæggelsen af beskyttelsesomfanget.

  Forelæggende Ret:

  The Appointed Person by the Lord Chancellor

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 28. juni 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 29. november 2011
   
  Dom af 19. juni 2012 

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af skriftligt indlæg vedr. sag C-307/10, The Chartered Institute of Patent Attorneys 
  Alm. del (09) – bilag 571 af 30. september 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik