C-342/10 Kommissionen mod Finland

Kommissionen har anlagt sag mod Finland, idet Kommissionen finder, at den finske udbyttebeskatning, hvorefter udbytte, der udbetales af finske selskaber til udenlandske pensionsfonde, beskattes anderledes end udbytte, der udbetales til finske pensionsfonde, er i strid med kapitalens fri bevægelighed, jf. artikel 63 TEUF og EØS-traktatens artikel 40.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Udbytte, der udbetales fra finske selskaber til ikke-hjemmehørende pensionsfonde beskattes på grundlag af bruttobeløb. Disse pensionsfonde er således ikke berettiget til at fradrage omkostninger m.v. i udbyttet. Beskatningen opgøres herved forskelligt i forhold til udbytte, der udbetales til finske fonde, der beskattes på grund-lag af den opgjorte nettoindkomst. Det er Kommissionens opfattelse, at denne forskel i beskatning er i strid med artikel 63 TEUF og EØS-traktatens artikel 40.

  Kommissionen henviser bl.a. til, at finske pensionsfonde er undergivet en særlig beskatningsordning, hvor beløb hensat til dækning af fremtidige pensionsforpligtel-ser er fradragsberettiget, hvilket reelt medfører skattefritagelse for disse fonde.Ifølge Kommissionen skal sådanne særlige regler for opgørelsen af grundlaget forbeskatningen af hjemmehørende pensionsfonde også finde anvendelse i forhold til ikke-hjemmehørende pensionsfonde

  Den danske interesse i sagen:
  Den danske regering har interveneret i sagen til støtte for Finland, fordi sagen kan få betydning for muligheden for at opretholde regler, hvorefter indeholdelse afkildeskat i såvel udbytte som andre indkomster, der udbetales til begrænset skattepligtige, sker på grundlag af den pågældende indkomst brutto, dvs. uden hensyntagen til tab og omkostninger.Det er regeringens opfattelse, at det ikke er i strid med EU-retten at opkræve kildeskat af udbytte og andre indkomster på grundlag af indkomsten brutto, uanset athjemmehørende fonde mv. har adgang til fradrag for tab og omkostninger ved opgørelsen af den samlede (netto)indkomst.Sagen har betydning ikke kun i forhold til pensionsfonde men i alle tilfælde, hvoren medlemsstat i forhold til ikke-hjemmehørende opkræver kildeskat af indkomst optjent i den pågældende stat, herunder udbytte, rente og royalties

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 7. juli 2010 

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10, Kommissionen mod Finland 
  Alm. del (10) – bilag 270 af 22. februar 2011

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik