C-404/10 Éditions Jacobs (DOM)

Kommissionen har iværksat appel af dom, Éditions Odile Jacobs.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Appel af sagT-237/05 Éditions Jacob mod Kommissionen

  Kommissionen har iværksat appel til prøvelse af dom afsagt den 9. juni 2010 af Retten i Første Instans i sag T-237/05, Éditions Odile Jacobs. Retten underkendte ved dommen 9. juni 2010 i al væsentlighed Kommissionens beslutning D (2005) 3286 af 7. april 2005 om afslag på anmodning om aktindsigt i en række dokumenter vedrørende den administrative procedure, der førte til vedtagelsen af Kommissionens beslutning af 7. januar 2004 om en fusions forenelighed med EU-reglerne (selskaberne Lagardère, Natexis, og VUP). Éditions Odile Jacobs havde til hensigt at anvende dokumenterne til støtte for sit søgsmål i sag T-279/04, hvori der var nedlagt påstand om annullation om forenelighedsbeslutningen af 7. april 2005.

  Sagens betydning for Danmark Mest mulig aktindsigt i EU har høj prioritet for Danmark. Spørgsmål om fortolkningen af forordningen om aktindsigt tillægges derfor stor vægt. Den danske regering lægger blandt andet vægt på, at forordningens undtagelsesbestemmelser fortolkes indskrænkende, og at der altid skal foretages en konkret vurdering af, om der skal gives aktindsigt i et dokument. Af principielle grunde intervenerer regeringen således løbende i sager ved EU-Domstolen med henblik på at bidrage til at sikre den størst mulige åbenhed i forbindelse med arbejdet i Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

  I den konkrete sag vil regeringen intervenere til støtte for Jacobs, idet der argumenteres for at Kommissionens afslag på aktindsigt er behæftet med mangler, da der ikke er sket en tilstrækkelig konkret og individuel undersøgelse af de involverede dokumenter, og da de relevante undtagelsesbestemmelser ikke er anvendt strengt.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Appel af 10. august 2010

  Dom af 28. juni 2012 


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om beslutning om dansk intervention i sag C-404/10 P, Jacobs
  Alm. del (10) – bilag 358 af 4. april 2011

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik