C-40/10 Kommissionen mod Rådet (lønninger - personalevedtægt) DOM)

Den 25. januar 2010 lagde Kommissionen sag an mod Rådet (sag C-40/10) med henblik på at opnå en delvis annullation af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009. Rådet har i denne forordning erstattet de beløb for vederlag og pensioner til EU-ansatte, som Kommissionen havde foreslået på grundlag af en justeringssats på 3,70 pct. med beløb beregnet ud fra en lavere justeringssats på 1,85 pct. Ved at nedsætte satsen for den årlige justering af lønninger mener Kommissionen, at Rådet har overtrådt EU’s Personalevedtægt.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Rådets Juridiske Tjeneste har i samarbejde med medlemsstaterne, herunder særligt Tyskland, Tjekkiet, Holland og Frankrig, udarbejdet et svarskrift. I svarskriftet bestrides det ikke at Kommissionen har udregnet sit forslag til lønregulering korrekt ud fra Personalevedtægtens metode. Men Rådet er uenig i, at Personalevedtægten art. 65 skal fortolkes sådan, at Rådet ingen muligheder har for at foretage tilpasninger af lønreguleringen i lyset af den økonomiske udvikling.

  I svarskriftet vurderes det, ud fra retspraksis, at Rådet har kompetence til at foretage en tilpasning af vederlag under hensyn til den politiske og sociale udvikling, og at denne kompetence giver Rådet en ret til at afvige fra den mekaniske lønregulering, som Kommissionen baserer sig på, til fordel for en konkret vurdering.

  Danmark støtter Rådets juridiske argumentation og Rådets vurdering af skønsbeføjelserne i Personalevedtægten, særligt artikel 65.

  Sagen har principiel betydning for Danmark, fordi sagen rejser spørgsmål om, hvorvidt Rådet kan have indflydelse på de årlige justeringer af EU-ansattes lønninger og pensioner i lyset af udviklingen i medlemsstaternes økonomier. Rådet gør under sagen gældende, at Rådet har en skønsbeføjelse og dermed indflydelse på fastlæggelsen af de årlige lønstigninger. Kommissionen fremhæver derimod, at Personalevedtægten ikke efterlader Rådet mulighed for at ændre på de mekanisk udregnede reguleringssatser.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 25. januar 2010

  Dom af 24. november 2010

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om justering af EU-ansattes lønninger 
  Alm. del (09) – bilag 435 af 17. juni 2010 

  Notat om retssag C-40/10 vedrørende EU-ansattes lønudvikling 
  Alm. del (10) – bilag 268 af 17. februar 2011

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik