C-477/10 P Agrofert Holding (DOM)

Kommissionen har i nærværende appel nedlagt påstand om, at Rettens dom ophæves. Kommissionen har til støtte for sin påstand bl.a. gjort gældende, at Retten i den appellerede dom har begået retlige fejl ved sin fortolkning af de nævnte undtagelser derved, at den ikke har taget hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for de konkurrenceretlige procedurer, og til de garantier, der gives i fusionsforordningen til virksomheder, der deltager i fusioner. Kommissionen anser, at Retten i sin dom ikke søgte at fastlægge en ægte og harmonisk ligevægt mellem de to i denne sag gældende retlige ordninger. I stedet fortolkede den reglerne om aktindsigt fejlagtigt og gjorde derved fusionsreglerne uanvendelige.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Kommissionen har iværksat appel til prøvelse af dom afsagt den 7. juli 2010 af Retten i sagT-111/07, Agrofert Holding a.s.Sagen vedrører Agroferts anmodning om aktindsigt i en række dokumenter vedrørende Kommissionens godkendelse ved beslutning af 20. april 2005, i henhold til fusionsforordningen, af det polske selskab PKN Orlens overtagelse af det tjekkiske selskab Unipetrol. Kommissionens beslutning om ikke at udlevere en række dokumenter blev ved Rettens dom af 7. juli 2010 annulleret.

  Sagens betydning for Danmark:
  I den konkrete sag vil regeringen intervenere til støtte for Agrofert, idet der argumenteres for at Kommissionens beslutninger er behæftet med mangler, da der ikke er sket en tilstrækkelig konkret og individuel undersøgelse af de involverede dokumenter, og da de relevante undtagelsesbestemmelser ikke er anvendt strengt.Det bemærkes, at regeringen dermed ikke har taget stilling til, om dokumenterne i den konkrete sag skal udleveres eller ej.e.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Appel anlagt den 27. september 2011

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 8. december 2011

  Dom af 28. juni 2012


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Meddelelse om dansk intervention i EU-Domstolssag C-477/10, Agrofert Holding 
  Alm. del (10) – bilag 559 af 7. september 2011

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik