C-505/10 Sea Fighter mod Skatteministeriet (DOM)

Højesteret har ved beslutning af 15. oktober 2010 i en sag anlagt af Partrederiet Sea Fighter mod Skatteministeriet forelagt Domstolen et spørgsmål om fortolkningen af mineraloliedirektivets artikel 8, stk. 1, litra c), herunder om det følger af bestemmelsen, at der ikke kan pålægges mineralolieafgift på brændstofforbruget i en gravemaskine, der befinder sig om bord på et skib.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Efter mineraloliedirektivets artikel 8, stk. 1, litra c), er der pligt til at afgiftsfritage "mineralolier, der leveres til anvendelse som motorbrændstof med henblik på sejlads i EF farvande (herunder til fiskeri), medmindre der er tale om lystsejlads."

  Appellanten gør gældende, at anvendelse af olie til drift af gravemaskinen skal anses for anvendelse med henblik på sejlads i EF-farvande, idet fritagelsen efter appellantens opfattelse ikke er begrænset til motorbrændstof, som anvendes til fartøjets fremdrift.


  Forelæggende Ret:

  Højesteret

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 21. oktober 2010

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 20. september 2011

  Dom af 10. november 2011


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af dansk indlæg i sag C-505/10 om Partrederiet Sea Fighter 
  Alm. del (10) – bilag 194 af 26. januar 2011

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik