C-510/10 DR og TV2 Danmark A/S mod NCB (DOM)

Anmodningen om præjudiciel afgørelse fra den danske Østre Landsret vedrører fortolkning af artikel 5, stk. 2, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (herefter »infosoc-direktivet«).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Denne bestemmelse giver medlemsstaterne mulighed for at fastsætte en begrænsning af den i dette direktivs artikel 2 fastsatte ret til reproduktion af immaterialretligt beskyttede værker med hensyn til såkaldt efemere optagelser af værker, der er foretaget af radio- og fjernsynsforetagender ved hjælp af egne midler og til egne udsendelser.

  Endog efter gennemførelsen af infosoc-direktivet præciserer den danske lov om ophavsret ikke de betingelser, på grundlag af hvilke det kan fastslås, at en optagelse er foretaget af radio- og fjernsynsforetagendet »ved hjælp af egne midler og til egne udsendelser« . Dette problem er det centrale i hovedsagen, hvori den forelæggende ret ved anvendelse af infosoc-direktivets artikel 5, stk. 2, litra d), skal træffe afgørelse om fjernsynsprogrammer, der af radio- og fjernsynsforetagendet er bestilt hos eksterne produktionsselskaber.
  På denne baggrund ønsker Østre Landsret i det væsentlige oplyst, om, og i bekræftende fald under hvilke betingelser, optagelsen af et fjernsynsprogram foretaget af et produktionsselskab, når et radio- og fjernsynsforetagende til brug for egne udsendelser har bestilt produktionen af det pågældende program hos dette produktionsselskab, kan anses for at være foretaget af radio- og fjernsynsforetagendet »ved hjælp af egne midler og til egne udsendelser« i henhold til infosoc-direktivets artikel 5, stk. 2, litra d), sammenholdt med 41. betragtning hertil.
   

  Forelæggende Ret:

  Østre Landsret

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik