C-585/10 Møller (DOM)

Vestre Landsret har forelagt EU-Domstolen et spørgsmål vedrørende Rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPCdirektivet).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  IPPC-direktivet vedrører regulering af miljøgodkendelse af visse (særligt forurenende) virksomheder. IPPC-direktivet regulerer bl.a. virksomheder til intensiv svineavl med mindst 750 stipladser til ”søer”. IPPC-direktivet definerer ikke nærmere, hvad der skal forstås ved begrebet ”søer”, herunder om gylte indgår. Vestre Landsret har spurgt EU-Domstolen, om pladser til gylte er omfattet af bestemmelsen. 

  Den danske interesse i sagen
  I Danmark er direktivets ordlyd for så vidt angår godkendelsesgrænsen for søer anvendt uden ændringer. Da IPPC-direktivet er et minimumsdirektiv, er der ikke noget EU-retligt til hinder for nationalt at fastsætte en afgrænsning, der omfatter flere virksomheder end direktivet kræver, hvilket også er sket på visse punkter. Imidlertid har man ikke ved gennemførelsen af grænsen på 750 stipladser til søer tilsigtet at fravige direktivet. Vestre Landsret finder det nødvendigt for fortolkningen af de danske regler at få afklaret, hvordan IPPC-direktivets grænse skal forstås.

  Forelæggende Ret:

  Vestre Landsret

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 13. december 2010

  Dom af 15. december 2011 

   

  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 16. december 2011

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 16/12-11 
  Alm. del (11) – bilag 370 af 10. april 2012 (side 584)

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-585/10 om fortolknig af IPPC-direktivet 
  Alm. del (10) – bilag 359 af 4. april 2011

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik