T-405/10 Justice & Environment mod Kommissionen

Ved stævning af 10. september 2010 har den hollandske afdeling af NGO’en Justice & Environ-ment anlagt sag mod Kommissionen med påstand om annullation af Kommissionens beslutningeraf 2. marts 2010 om markedsføring af den genmodificerede kartoffel benævnt »Amflora« og foder og fødevarer.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Ved stævning af 10. september 2010 har den hollandske afdeling af NGO’en Justice & Environ-ment anlagt sag mod Kommissionen med påstand om annullation af Kommissionens beslutningeraf 2. marts 2010 om markedsføring af den genmodificerede kartoffel benævnt »Amflora« (herefterAmflora-kartoflen) og foder og fødevarer indeholdende denne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (herefter udsætningsdirektivet) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (herefter food-feed forordningen),samt af Kommissionens beslutning om afvisning af sagsøgerens anmodning om intern prøvelse(K(2010) 4632) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.1367/2006 om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang tilklage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer. Amflora-kartoflen indeholder det antibiotikaresistente markør (ARM) gennptII. 

  Sagen skal ses i sammenhæng med BASF Plant Science GmbH m.fl. mod Kommissionen (T-293/08) og Ungarn mod Kommissionen (T-240/10).

  Regeringen her fundet, at Kommissionen ikke har overtrådt EU-reglerne ved at give tilladelse til markedsføring af Amflora-kartoflen, jf. svar på spørgsmål nr. 221 og 409 (alm. del) stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, oversendt til Folketinget hhv. den 11. maj og den 30. juni 2010. Regeringen har derfor besluttet ikke at intervenere i sag T-405/10

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 10. september 2010 

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om Rettens sag, T-405/10, mod Kommissionen om Amflora-kartoflen 
  Alm. del (10) – bilag 149 af 21. december 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik