C-18/11 Philips Electronics (DOM)

Upper Tribunal, Tax and Chancery Chamber (Det forenede Kongerige) har forelagt EU-Domstolen fire præjudicielle spørgsmål for at få klarlagt, om nationale bestemmelser om koncernlempelse, der indebærer, at et underskud i et udenlandsk selskabs faste driftssted kun kan overføres til modregning i andre koncernselskaber i etableringsstaten, hvis underskuddet ikke kan fradrages eller modregnes i det udenlandske selskabs hjemstat eller i nogen anden stat, udgør en hindring for etableringsfriheden i strid med artikel 49 TEUF.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Her har du adgang til verserende sager og domme ved EU-Domstolen og Retten anlagt i 2010 Den forelæggende ret ønsker blandt andet at få klarlagt, om de britiske regler, der afskærer koncernlempelse for underskud i et fast driftssted, hvis underskuddet kan fradrages eller på anden måde modregnes ved indkomstopgørelsen i en anden stat, udgør en hindring for etableringsfriheden i strid med artikel 49 TEUF. Den forelæggende ret ønsker det herunder klarlagt, om de britiske regler kan retfærdiggøres ud fra tvingende almene hensyn såsom hensynet til at forhindre en dobbelt anvendelse af underskud og hensynet til at sikre en ligelig fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne.

  Den danske interesse i sagen
  Regeringen afgiver indlæg i sagen, fordi de danske regler om sambeskatning af koncernforbundne selskaber, herunder reglerne om modregning af underskud, der er lidt i et fast driftssted, er beslægtede med de britiske regler. De danske regler om modregning af et fast driftssteds underskud i andre selskabers indkomst fremgår af selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. Sagen har principiel betydning for Danmark, fordi sagens afgørelse kan få betydning for, om de danske regler om afskæring af underskudsoverførsel i tilfælde, hvor et underskud samtidig kan medregnes ved indkomstopgørelsen i en anden stat, kan opretholdes.

  Forelæggende Ret:

  Upper tribunal (UK)

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 12. januar 2011

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 19. april 2012

  Dom af 6. september 2012 


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af dansk indlæg i sag nr. C-18/11, UK mod Philips Electronics 
  Alm. del (10) – bilag 385 af 20. april 2011

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik