C-261/11 Kommissionen mod Danmark (Exitbeskatning) (DOM)

Kommissionen har den 26. maj 2011 anlagt sag mod Danmark ved EU-Domstolen, fordi Kommissionen mener, at de danske regler om exitbeskatning af selskaber ved overførsel af aktiver eller passiver til benyttelse i udlandet udgør en hindring for etableringsfriheden, som er i strid med artikel 49 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) og artikel 31 i EØS-aftalen.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Forud for Kommissionens stævning af Danmark er gået en administrativ procedure, hvor Danmark modtog enåbningsskrivelse den 23. september 2008, en supplerende åbningsskrivelse den 25. juni 2009 og en begrundet udtalelse den 18. marts 2010. Danmark svarede Kommissionen ved skrivelser af 11. november 2008, 24. august 2009 og 10. maj 2010. Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg blev orienteret i forbindelse med regeringens afgivelse af disse svar.

  Link til den administrative proces

  Kommissionen har indledt lignende traktatkrænkelsessager mod en række andre medlemsstater, der har exitskatteregler, der er beslægtede med de danske regler. Tre af disse sager verserer nu for Domstolen og vedrører de hollandske, de portugisiske og de spanske regler.

  Regeringen har afgivet skriftlige indlæg i to af disse sager og har i den forbindelse orienteret Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. I stævningen gør Kommissionen gældende, at den ikke stiller spørgsmålstegn ved Danmarks beskatningsret i forhold til kapitalgevinster, der er opstået, mens en virksomhed har været etableret i Danmark.

  Kommissionen gør dog samtidig gældende, at der må eksistere mindre indgribende måder, hvorved Danmark kan sikre beskatningen af de kapitalgevinster, der kan opgøres vedrørende aktiver eller passiver, der overføres til benyttelse i udlandet, end ved at foretage en umiddelbar opkrævning af skatten på overførselstidspunktet.

  I svarskriftet nedlægger regeringen påstand om, at Danmark frifindes. Regeringen gør i den forbindelse gældende, at de omhandlede exitskatteregler er forenelige med artikel 49 TEUF og artikel 31 i EØS-aftalen.

  Kommissionen gør dog samtidig gældende, at der må eksistere mindre indgribende måder, hvorved Danmark kan sikre beskatningen af de kapitalgevinster, der kan opgøres vedrørende aktiver eller passiver, der overføres til benyttelse i udlandet, end ved at foretage en umiddelbar opkrævning af skatten på overførselstidspunktet. I svarskriftet nedlægger regeringen påstand om, at Danmark frifindes. Regeringen gør i den forbindelse gældende, at de omhandlede exitskatteregler er forenelige med artikel 49 TEUF og artikel 31 i EØS-aftalen.

  Regeringens anbringender i svarskriftet er baseret på de samme argumenter, som regeringen har fremført i sine svar på Kommissionens åbningsskrivelse og begrundede udtalelse. I svarskriftet redegør regeringen for, at de omhandlede exitskatteregler efter omstændighederne kan repræsentere en indskrænkning i retten til fri etablering.

  Læs meget mere om sagen i bilaget nedenfor.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 26. maj 2011

  Dom af den 18. juli 2013

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Svarskrift i EU-Domstolens sag C-261/11 vedr. exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver 
  Alm. del (10) – bilag 532 af 10. august 2011

  Spørgsmål om ministerens redegørelse for konsekvenserne af EU-Domstolens afgørelse den 18. juli 2013 i sag C-261/11 vedr. exitbeskatning 
  Alm. del (12) – spørgsmål 90 af 19. juli 2013

  EUU alm. del - svar på spm. 90 om ministerens redegørelse for konsekvenserne af EU-Domstolens afgørelse den 18. juli 2013 i sag C-261/11 vedr. exitbeskatning 
  Alm. del (12) – svar på spørgsmål 90 af 21. august 2013

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik