C-443/11 Jeltes m.fl. (DOM)

Sagen drejer sig om tre borgere – Jeltes, Peeters og Arnold – der alle har været beskæftigede i Nederlandene, men har deres bopæl udenfor Nederlandene. Ved ledighed indtruffet efter 1. maj 2010 har de 3 borgere søgt om arbejdsløshedsydelser i form af Werklosheidswet (herefter WW) hos det nederlandske Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemerszekeringen (herefter Uwv).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Alle tre borgere fik afslag på WW under henvisning til artikel 65 i forordning nr. 883/2004. Det følger af reglerne i såvel den tidligere gældende forordning nr. 1408/71 og den nugældende forordning nr. 883/2004, at en helt ledig grænsearbejder skal stille sig til rådighed for arbejdsformidlingen i sit bopælsland og have udbetalt arbejdsløshedsydelser efter bopælslandets lovgivning.

  Efter forordning nr. 883/2004 er det muligt for en ledig grænsearbejder – som et supplerende skridt – at stille sig til rådighed for arbejdsformidlingen i det seneste arbejdsland.

  Med EF-domstolens sag C-1/85 (Miethe-dommen) er det muligt for en helt ledig grænsearbejder, at lade sig omfatte af seneste arbejdslands lovgivning, hvis personen har opretholdt en så stærk personlig og faglig tilknytning til det tidligere arbejdsland, at personen må anses for at have størst mulighed for på ny at opnå arbejde dér.

  Miethe-dommen er afsagt med grundlag i den tidligere forordning nr. 1408/71. Spørgsmålet er, om dommen også finder anvendelse efter den nye forordning nr. 883/04.

  Sagen har principiel betydning for Danmark, idet Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemerszekeringens forelæggelse rejser spørgsmålet om rækkevidden af Miethe-dommen i forhold til retten til danske dagpenge. Daværende Arbejdsdirektoratet under Beskæftigelsesministeriet skrev i forbindelse med ikrafttræden af forordning nr. 883/2004 en vejledning til a-kasserne - Vejledning nr. 40 af 2. juni 2010 til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser mv. EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004 (EØSvejledningen).

  Læs mere nedenfor i bilaget fra december 2011

  Forelæggende Ret:

  Rechtbank Amsterdam


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 29. august 2011

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 10. januar 2013

  Dom af 11. april 2013

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om Nederlandsk præjudiciel sag, C-443/11 Jeltes m.fl 
  Alm. del (11) – bilag 201 af 23. december 2011

  EU-Domstolens afsigelse af dom i sag C-443/11 Jeltes m.fl. d. 11/4-13 
  Alm. del (12) – bilag 315 af 10. april 2013

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik