C-523/11 Prinz (DOM)

Spørgsmålet er stillet, fordi de tyske myndigheder har meddelt afslag på studiestøtte til en hel uddannelse i udlandet til en tysk statsborger, der ikke havde haft fast bopæl i Tyskland i tre år. I henhold til de tyske studiestøtteregler kan der kun ydes studiestøtte i mere end ét år, hvis ansøgeren inden udlandsopholdet har haft fast bopæl i Tyskland i mindst tre år.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Forenet medC-585/11 Seeberger

  Verwaltungsgericht Hannover (Tyskland) har anmodet EU-Domstolen om at besvare følgende præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af Traktatens artikel 20 og 21:

  - ”Udgør det en fællesskabsretlig ubegrundet begrænsning af retten til fri bevægelighed og ophold for unionsborgere i henhold til artikel 20 og 21 TEUF, såfremt en tysk statsborger, som har fast bopæl i Tyskland, og som studerer ved en uddannelsesinstitution i en af Den Europæiske Unions medlemsstater, kun ydes uddannelsesstøtte i henhold til Bundesausbildungsförderungsgesetzt (lov om uddannelsesstøtte, herefter ”BAföG”) til studier til den udenlandske uddannelsesinstitution i ét år, fordi den pågældende ikke forud for påbegyndelsen af sit udlandsophold havde haft fast bopæl i Tyskland i mindst tre år?”

  Sagsøger i hovedsagen, Laurence Prinz, er tysk statsborger. Hun har boet med sin familie i Tunesien i ca. 10 år, hvor hendes far var beskæftiget som udenrigsrepræsentant for et tysk firma. I januar 2007 flyttede familien tilbage til Tyskland, hvor sagsøger afsluttede sin skolegang med studentereksamen i juni 2009. 1. september påbegyndte hun et studium ved Erasmus Universiteit i Rotterdam og søgte uddannelsesstøtte fra Tyskland til uddannelsen. Hun fik bevilget studiestøtte til det første år af uddannelsen, men fik afslag på studiestøtte til de efterfølgende studieår.

  Regeringen afgiver indlæg i sagen, hvori der navnlig argumenteres for, at medlemsstaterne lovligt kan betinge retten til studiestøtte i udlandet af et forudgående sammenhængende ophold i værtsstaten. Reglerne om unionsborgerskabet medfører ikke, at medlemsstaterne er afskåret fra at opstille sådanne betingelser.

  Forelæggende Ret:

  Verwaltungsgericht Hannover

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 13. oktober 2011

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 21. februar 2013

  Dom af 18. juli 2013

   

  Folketingets dokumenter:

  EU-noter:
  Nye EU-domme udfordrer SU-ordninger 
  EU-note (12) E 43 af 2. juli 2013

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i sag C-523/11, Prinz 
  Alm. del (11) – bilag 245 af 26. januar 2012 

  Notat vedrørende redegørelse om konsekvenserne af EU-domme om ret til uddannelser i udlandet 
  Alm. del (12) – bilag 561 af 12. september 2013

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 24. maj 2013 (side 919-21)

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik