C-530/11 Kommissionen mod Storbritannien og Nordirland (DOM)

Sagens centrale juridiske problemstillinger har et vist sammenfald med en verserende præjudiciel sag ved EU-Domstolen, C-260/11, Edwards, hvor den danske regering har afgivet et skriftligt indlæg.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Kommissionen har i denne sag stævnet Storbritannien og Nordirland for mangelfuld implementering og anvendelse af forbuddet mod uoverkommeligt dyre omkostninger i artikel 9, stk. 4, i Aarhuskonventionen som gennemført i EU-retten ved artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet) og artikel 15 a i Rådets direktiv 96/61/EØF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet).

  Kommissionen vurderer, at omkostningerne ved at føre retssager (retsafgifter, advokatomkostninger og sikkerhedsstillelse m.v.) ved de britiske domstole er i strid med direktiverne. Kommissionen finder endvidere, at forbuddet skal fremgå direkte af retsregler, og at retspraksis således ikke udgør en tilstrækkelig implementering.

  Den danske interesse i sagen
  Sagen anses for væsentlig, fordi den berører forståelsen af et centralt begreb i Aarhuskonventionen og i VVM- og IPPC-direktiverne om, at klagesager og retssager, der er omfattet af konventionen og direktiverne, ikke må være uoverkommeligt dyre.

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 18. oktober 2011

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 12. september 2013

  Dom af 13. februar 2014

   

  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 12. oktober 2012

  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 11. oktober 2013

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/10-13 
  Alm. del (13) – bilag 76 (s. 125)

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om dansk intervention i sag C-530-11, Kommissionen mod Storbritannien og Nordirland 
  Alm. del (11) – bilag 538 af 4. juli 2012

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik