C-646/11P (tidligere T-30/03 RENV) 3f mod Kommissionen (DOM)

Det daværende Specialarbejderforbundet i Danmark, SiD, nu 3F, anlagde den 30. januar 2003 sag mod Kommissionen ved Retten. SiD nedlage påstand om annullering af Kommissionens beslutning af 13. november 2002 om ikke at gøre indsigelse mod de skattemæssige regler, der siden 1. januar 1989 har været gældende for sømænd om bord på skibe, registreret i det danske skibsregister (DAS) eller i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Kommissionen anfægtede den 17. marts 2003 3F’s søgsmålskompetence. EF-Domstolen afgjorde ved dom af 9. juli 2009 dette forhold, hvorefter Domstolen anså 3F som søgsmålsberettiget for så vidt angår 3F’s anbringende om, at Kommissionens afgørelse skal annulleres som følge af, at Kommissionen ikke indledte den formelle undersøgelsesprocedure, der er beskrevet i artikel 88, stk. 2 EF (nu artikel 108, stk. 2 TEUF).

  Retten afsagde dom den 27. september 2011, hvorefter Kommissionen blev frifundet og dermed fandt Retten, at der ikke forelå en overtrædelse af procedureforordningen. 3F har appelleret denne dom til EU-domstolen, der nu skal tage stilling til spørgsmålet om tilsidesættelsen af dommen og dermed også til spørgsmålet, om Kommissionen skulle have åbnet/skal åbne den formelle undersøgelsesprocedure i henhold til artikel 88, stk. 2 EF (nu artikel 108, stk. 2 TEUF).

  Den danske regering er enig i Kommissionens beslutning af 13. november 2002 og i at de danske skatteregler for søfarende beskæftiget i henholdsvis DIS og DAS er i overensstemmelse med EU’s statsstøtteretningslinjer for søtransportsektoren. Ligeledes deler regeringen Kommissionens holdning om, at Kommissionens beslutning er truffet efter de gældende procedureforskrifter.

  Dette bestyrkes også af, at andre lande på lignende måde har fået godkendt deres skatteordninger. DIS-skatteordningerne, der nu har eksisteret i mere end 20 år, udgør en væsentlig del af de økonomiske rammebetingelser for at sikre dansk skibsfarts internationale konkurrenceevne. Regeringen vil derfor afgive indlæg i sagen og i denne forbindelse støtte Kommissionen og dennes afgørelse

  Dokumenter fra Domstolen:

  Appel anlagt den 16. december 2011

  Dom af 24. januar 2013

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Intervention i sagen C-646/11P (tidligere T-30/03 RENV), 3F mod Kommissionen om godkendelse af danske skatteordninger for tredje-landes statsborgere i DIS 
  Alm. del (11) – bilag 323 af 2. marts 2012

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik