T-601/11 og T-601/11 R Dansk Automat Brancheforening mod Kommissionen

Dansk Automat Brancheforening (herefter DAB) har ved stævning af 30. november 2011 anlagt sag ved den Europæiske Unions Ret til prøvelse af Kommissionens statsstøttegodkendelse af lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter på spil (herefter "loven").

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse K(2011) 6499 endelig af 20. september 2011, hvorved den statsstøtte, som Danmark agter at yde udbydere af onlinespil i form af afgifter på onlinespil, der er lavere end de afgifter, der er fastsat på spil, der udbydes fra kasinoer og spillehaller, godkendes som forenelig med det indre marked (statsstøtte C 35/2010 (ex N 302/2010)

  Loven indebærer overordnet en differentiering af afgiftsniveauet, der hovedsageligt opdeles på onlinespil, hvor der gælder en afgiftssats på 20 %, og på landbaserede spil (kasinoer, spilleautomater), hvor de hidtil gældende afgifter på 41 % - 71 % i forhold til spilleautomater og 45 % - 75 % i forhold til kasinoer fortsat finder anvendelse. Formålet med afgiftsdifferentieringen er at opmuntre udenlandske udbydere, der hidtil har omgået dansk spillelovgivning, til at søge dansk licens og underlægge sig tilsyn, således at spilleaktiviteten kan afholdes under kontrollerede omgivelser i overensstemmelse med spillelovgivningens formål.

  Kommissionen har den 20. september 2011 truffet beslutning i sagen på baggrund af en grundig undersøgelse. Til trods for en række objektive forskelle mellem onlinespiludbydere og landbaserede spiludbydere (såsom den fysiske tilstedeværelse) slår Kommissionen i afgørelsen fast, at lovens afgiftsordning udgør statsstøtte, idet den indebærer en afgiftsmæssig særbehandling af onlinespiludbydere til ugunst for landbaserede kasinoer og spilleautomater, som ikke kan begrundes i skattesystemets logik, jf. EUF-traktatens artikel 107, stk. 1.

  Kommissionen anser imidlertid støtten for forenelig med det indre marked i henhold til artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF, idet støtten kan godkendes til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, og idet loven ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse.

  Som følge af Kommissionens godkendelse har skatteministeren ved bekendtgørelse nr. 1129 af 1. december 2011 bestemt, at loven træder i kraft den 1. januar 2012, jf. lovens § 35, stk. 1.

  DAB har indleveret stævning ved Retten mod Kommissionen til prøvelse af beslutningens lovlighed. Samtidig hermed har DAB begæret foreløbige forholdsregler mod beslutningen (opsættende virkning mens retssagen verserer).


  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 20. september 2011

  Dom af 26. september 2014


  Folketingets dokumenter:

  bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om dansk intervention i sag T-601/11 og T-601/11 R, Dansk Automat Brancheforening mod Kommissionen 
  Alm. del 2011-12: Bilag 199 af 22. december 2011

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik