T-615/11 Royal Scandinavian Casino Århus mod Kommissionen

Royal Scandinavian Casino Århus har anlagt sag ved den Europæiske Unions Ret til prøvelse af Kommissionens statsstøttegodkendelse af lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter på spil (herefter "loven").

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  De overordnede kendetegn ved loven samt indholdet af Kommissionens afgørelse er allerede beskrevet i et tidligere notat af 22. december 2011 til FEU og SAU, hvortil henvises (EUU alm. del 2011-12, Bilag 199).

  Afgørelsen er allerede genstand for en anden verserende retssag T-601/11, Dansk Automat Brancheforening mod Kommissionen. I denne sag er regeringen indtrådt til støtte for Kommissionens påstande. Royal Scandinavian Casino Århus har alene anfægtet den del af beslutningen, hvormed Kommissionen finder støtten forenelig med det indre marked, og altså ikke vurderingen af, at der foreligger statsstøtte.

  Regeringen agter at afgive indlæg til støtte for Kommissionens påstande i denne sag ud fra de samme hensyn, som forelå i sag T-601/11, Dansk Automat Brancheforening mod Kommissionen.

  I øvrigt bemærkes, at Rettens præsident ved kendelse af 13. februar 2012 i sag T-601/11 R, Dansk Automat Brancheforening mod Kommissionen, har afvist at udsætte retsvirkningerne af Kommissionens godkendelse (ingen opsættende virkning).

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 6. december 2011

  Dom af 26. september 2014 


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Dansk intervention i sag T-615/11, Royal Scandinavian Casino Århus mod Kommissionen 
  Alm. del (12) – bilag 63 af 7. november 2012

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik