T-674/11 TV 2/Danmark mod Kommissionen (DOM)

TV 2/Danmark A/S (herefter "TV 2") har ved stævning af 30. december 2011 anlagt sag mod Kommissionen med henblik på annullation af Kommissionens afgørelse af 20. april 2011 om Danmarks foranstaltninger til fordel for TV 2/DANMARK (C 2/2003 (K (2011) 2612 Endelig). Afgørelsen vedrører den statslige finansiering af TV 2 i årene 1995-2002.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Kommissionens afgørelse er en udløber af Rettens dom af 22. oktober 2008 i de forenede sagerT-309/04, T-317/04, T-329/04, og T-336/04, TV 2/Danmark m.fl. mod Kommissionen, hvorved Retten annullerede Kommissionens beslutning 2006/217/EF af 19. maj 2004 om Danmarks foranstaltninger til fordel for TV 2/Danmark. Retten fandt bl.a., at Kommissionen ikke havde undersøgt sagen tilstrækkeligt. Som følge heraf genåbnede Kommissionen den formelle undersøgelsesprocedure. Efter at have modtaget regeringens svar på visse yderligere spørgsmål på baggrund af dommen, traf Kommissionen den anfægtede afgørelse.

  Kommissionen har – i modsætning til i 2004 - konkluderet, at samtlige de foranstaltninger, Danmark i årene mellem 1995 og 2002 iværksatte til fordel for TV 2 i form af licensmidler og andre foranstaltninger, er forenelige med det indre marked. Kommissionen har imidlertid på ny fastslået, at foranstaltningerne var statsstøtte.

  TV 2 har nu indbragt afgørelsen til prøvelse ved Retten. TV 2 anfægter afgørelsen med det formål at få Retten til at fastslå, at der ikke forelå støtte, eller at der kun forelå støtte i mindre omfang. Formålet hermed er bl.a. at undgå/begrænse eventuelle ”ulovlighedsrenter” – der i givet fald kan blive meget betydelige - som følge af, at støtten ikke har været anmeldt. Det er regeringens opfattelse, at Danmark bør afgive interventionsindlæg til støtte for TV 2’s påstande i sagen.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 30. december 2011

  Dom afsagt 24/09/2015

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Dansk intervention i sag T-674/11, TV 2/Danmark mod Kommissionen 
  Alm. del (11) – bilag 349 af 26. marts 2012

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik