T-92/11 Andersen mod Kommissionen (DOM)

Jørgen Andersen, der ejer busvirksomheden Gråhundbus, har den 10. marts 2011 anlagt annullationssøgsmål ved Retten i Første Instans mod Kommissionen med påstand om annullation af artikel 1, stk. 2, i Kommissionens afgørelse af 24. februar 2010 i sagen om statsstøtte til DSB (C 41/08). Annullationssøgsmålet vedrører DSB’s betjening af København-Ystadruten og DSB’s tilbagebetaling af påstået overkompensation til den danske stat.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Nu appelleret ved sag C-303/13 P Kommissionen med Jørgen Andersen

  Afgørelsen af 24. februar 2010 var kulminationen på en usædvanlig langvarig og grundig statsstøtteundersøgelse af DSB, der begyndte allerede i 2003. I forbindelse med sagen undersøgte Kommissionen den danske stats kontraktbetaling til DSB til bunds. Kommissionen fandt, at der ikke var ydet ulovlig statsstøtte til DSB.

  Kommissionen konkluderede dog, at der ikke i kontrakterne fandtes en mekanisme, der gjorde det muligt at tilbagebetale overkompensation. Der blev som et resultat heraf indført en tilbagebetalingsmekanisme – den såkaldte Claw Back-mekanisme – i kontrakterne med DSB med virkning fra regnskabsåret 2010. Mekanismen skal forhindre overkompensation af DSB frem til udgangen af 2014, hvor kontrakterne ophører. Jørgen Andersen er ikke enig i Kommissionens afgørelse, og han har derfor lagt sag an mod Kommissionen. Stævningen angår 3 forhold - se notatet nedenfor


  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 18. februar 2011

  Dom af 20. marts 2013 

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat vedr. domsafsigelse i sagen ”Andersen mod Kommissionen” T-92/11 
  Alm. del (12) – bilag 267 af 12. marts 2013

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik