C-320/12 Malaysia Dairy Industries (DOM)

Sagen for Højesteret drejer sig om, hvorvidt Ankenævnet for Patenter og Varemærker kunne ophæve Malaysia Dairys varemærkeregistrering af en plasticflaske med henvisning til, at Malaysia Dairy havde kendskab til Yakults tilsvarende udenlandske varemærke, jf. § 15, stk. 3, nr. 3, i varemærkeloven.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Et centralt spørgsmål i højesteretssagen er, om varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, der henviser til, at ansøgningen skal være indgivet i "ond tro", er til hinder for, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, udelukker registrering af et varemærke, der er identisk med et udenlandsk varemærke, hvis ansøgeren blot "havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke".

  Begrebet ond tro er ikke defineret i varemærkedirektivet.

  Højesteret har i sagen stillet tre spørgsmål - læs mere i bilaget nedenfor

  Forelæggende Ret:

  Højesteret i Danmark


  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 2. juli 2012

  Dom af 27. juni 2013

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  EUU, Alm. del - 2012-13 - Bilag 25: Afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-320/12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, bilag 25 af 15. oktober 2012

  Notat om EU-Domstolens dom af den 27. juni 2013 i C-320/12 Malaysia Dairy, alm. del 2012-13: Bilag 582 af 25. september 2013

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik