C-336/12 Manova (DOM)

Østre Landsret har ved kendelse af 4. juli 2012 i retssagen Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser mod Manova A/S forelagt et præjudicielt spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkning af det EU-retlige ligebehandlingsprincip i en udbudsforretning om ydelser, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet), bilag II B.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Undervisningsministeriet offentliggjorde den 12. september 2008 et udbud om drift mv. af syv regionale vejledningscentre. Ydelserne i vejledningscentrene omfattedes af udbudsdirektivets bilag II B. Udbuddet blev gennemført som et udbud med forhandling med prækvalifikation. Som et kriterium for deltagelse i udbudsforretningen skulle ansøgers seneste balance fremlægges.

  I modsætning til de øvrige ansøgere, herunder Manova A/S, havde Syddansk Universitet og Københavns Universitet ikke ved ansøgningsfristens udløb vedlagt en sådan balance i deres ansøgninger. Undervisningsministeriet besluttede sig herefter for at rekvirere de manglende balanceoplysninger, og derefter blev både Manova A/S, Syddansk Universitet og Københavns Universitet prækvalificeret til at afgive tilbud. Den endelige tilbudsevaluering resulterede i, at Undervisningsministeriet vurderede, at tilbuddene fra henholdsvis Københavns Universitet og Syddansk Universitet var økonomisk mere fordelagtige end tilbuddene fra Manova A/S.

  Disse beslutninger indbragte Manova A/S for Klagenævnet for Udbud, der ved kendelse af 10. marts 2010 fandt, at Undervisningsministeriet havde overtrådt det EU-retlige ligebehandlingsprincip med blandt andet følgende begrundelse:
  Denne kendelse indbragte Undervisningsministeriet den 29. april 2012 for Københavns byret, der efter anmodning henviste sagen til Østre Landsret. Østre Landsret har i sagen efter anmodning fra ministeriet forelagt spørgsmålet til EU-Domstolen.

  Forelæggende Ret:

  Østre Landsret


  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 16. juli 2012

  Dom af 10. oktober 2013

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  EUU, Alm. del - 2012-13 - Bilag 26: Afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-336/12, Manova A/S, bilag 26 af 15. oktober 2012

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik