C-417/12 P Danmark mod Kommissionen (Hektarstøtte)

Rettens dom vedrører prøvelse af Kommissionens beslutning af 19. marts 2009 om udelukkelse fra EF-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) for så vidt angår udelukkelse fra EF-finansiering af de af Danmark anmeldte udgifter på ca. DKK 749 mio.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Appel af sag T-212/09

  Bl.a. har Retten efter Danmarks opfattelse begået en retlig fejl ved vurderingen af, hvorvidt den danske telemålingskontrol var tilstrækkeligt effektiv, idet Retten har lagt til grund, at telemålingens effektivitet kan vurderes ud fra en sammenligning med GPS-kontrol foretaget af Kommissionens repræsentanter i forbindelse med kontrolbesøg i Danmark.

  Ligeledes er Rettens fortolkning af det relevante regelgrundlag efter Danmarks opfattelse forkert på flere punkter, herunder navnlig i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt en kommissionsbeslutning kan opretholdes, selv om den bygger på en forkert fortolkning af en regel, der er helt central for beslutningen, nemlig fortolkningen af plejekravet i artikel 19, stk. 4, 1. punktum forordning nr. 2316/1999.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Appel anlagt den 13. september 2012

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 3. april 2014

  Dom af 15. oktober 2014


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Notat om anke af Rettens dom af 3/7-2012 i sag T- 212/09, "Hektarstøttesagen", Alm. del 2011-12: Bilag 585 

  Orienterende notat om hektarstøttesagen og EU-rettens endelige dom, Alm. del 2014-15: Bilag 68

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik