C-427/12 Kommissionen mod EP og Rådet (biocidforordningen/komitologi) (DOM)

Kommissionen har anlagt sag mod Rådet og Parlamentet med påstand om annullation af artikel 80, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (herefter ”biocidforordningen”).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Kommissionens subsidiære påstand er annullation af hele biocidforordningen. Kommissionens anbringende er, at forordningens artikel 80, stk. 1, med urette hjemler vedtagelse af en gennemførelsesretsakt, jf. TEUF artikel 291 (komitologi), i stedet for en delegeret retsakt, jf. TEUF artikel 290.

  Det fremgår blandt andet af Biocidforordningen artikel 80, stk. 1, at Kommissionen vedtager ”en gennemførelsesforordning”, der præciserer (a) de gebyrer, der skal erlægges til Det Europæiske Kemikalieagentur for produkter, der er meddelt EU-godkendelse, og for ansøgninger om gensidig anerkendelse, (b) de regler, der blandt andet fastsætter betingelserne for nedsatte gebyrer og gebyrfritagelse, samt (c) betalingsbetingelserne.

  Efter Kommissionens opfattelse er der tale om et gebyr-system, der ”udbygger visse ikkevæsentlige elementer i den lovgivningsmæssige retsakt”, jf. TEUF artikel 290.

  Det er Kommissionens opfattelse, at anvendelsesområderne for TEUF artikel 290 og 291 gensidigt udelukker hinanden. Hvis vedtagelsen af en retsakt kan ske med hjemmel i den ene bestemmelse, er vedtagelse af en retsakt efter den anden bestemmelse således pr. definition udelukket.

  Rådet og Parlamentet fastholder derimod, at retsgrundlaget i biocidforordningen artikel 80, stk. 1, bør være TEUF artikel 291. Rådet argumenterer – i modsætning til Kommissionen – for, at der mellem de to bestemmelsers anvendelsesområder eksisterer en gråzone, som ikke kan defineres abstrakt, og som (i nogle tilfælde) overlader EU-lovgiver et vist skøn med hensyn til valget mellem delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. Det er Rådets opfattelse, at den måde, som basisretsakten er udformet på, har betydning for valget af retsgrundlag. Jo mindre detaljeret basisretsakten er, des større bliver behovet for at udbygge den i form af en delegeret retsakt – og omvendt. I øvrigt forkaster Rådet Kommissionens opfattelse af, at der eksisterer et regelhierarki mellem de to bestemmelser.

  Omvendt deler Europa-Parlamentet Kommissionens juridiske analyse af, at de to bestemmelsers anvendelsesområde gensidigt udelukker hinanden. Parlamentet finder imidlertid efter en konkret vurdering, at TEUF artikel 291 bør anvendes i stedet for TEUF artikel 290 i biocidforordningen art. 80, stk. 1.

  Danmark
  Den danske regering deler Rådets opfattelse af, at retsgrundlaget i biocidforordningen artikel 80, stk. 1, bør være TEUF artikel 291. Regeringen er endvidere af den generelle opfattelse, at det i nogle tilfælde er klart, at TEUF artikel 290 skal (og artikel 291 ikke kan) anvendes som retsgrundlag for en delegeret beføjelse, mens det i andre tilfælde forholder sig omvendt. Formuleringen af TEUF artikel 290 og 291 er dog så bred, at det i nogle tilfælde ikke er klart, om den ene bestemmelse finder anvendelse frem for den anden. I disse tilfælde er det regeringens op3 fattelse, at EU-lovgiver er overladt et vist skøn til at afgøre, hvilken af de to bestemmelser der skal anvendes.

  Dokumenter fra Domstolen

  Sag anlagt den 19. september 2012

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 19. december 2013

  Dom af 18. marts 2014 

   

  Folketingets dokumenter:

  EU-noter:
  EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn med hensyn til at vælge mellem delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter 
  EU-note (13) E 19 af 26. marts 2014 

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om intervention i sag C-427/12, Kommissionen mod Europa-Parlamentet og Rådet (biocidforordningen/komitologi), bilag 246 af 1. marts 2013

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 7. februar 2014

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 7/2-14 
  Alm. del (13) – bilag 302 af 27. februar 2014 (s. 621) 

  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 11. april 2014

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/4-14 
  Alm. del (13) – bilag 443 (s. 857)  

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik