C-456/12 O (DOM)

Raad van State, der er det nederlandske statsråd og øverste forvaltningsdomstol, har forelagt EU-Domstolen fire præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af direktiv 2004/38 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (herefter opholdsdirektivet) i sammenhæng med unionsborgerskabet, jf. artikel 21 i EUF-Traktaten (herefter TEUF) og den frie udveksling af tjenesteydelser, jf. TEUF artikel 56.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Sagen vedrører den såkaldte sekundære fri bevægelighed, det vil sige den situation, hvor en unionsborger efter at have benyttet retten til fri bevægelighed kan blive familiesammenført i sin egen medlemsstat med en tredjelandsstatsborger. Den forelæggende ret spørger, om opholdsdirektivet skal anvendes analogt i situationer, hvor retten til fri bevægelighed benyttes på grundlag af unionsborgerskabet (TEUF artikel 21) og som modtager af tjenesteydelser (TEUF artikel 56).

  Læs meget mere om sagen i notatet nedenfor

  Forelæggende Ret:

  Raad van State (Nederlanden)

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 10. oktober 2012

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 12. december 2013

  Dom af 12. marts 2014 


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  EUU, Alm. del - 2012-13 - Bilag 169: Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-456/12, O. bilag 169 af 22. januar 2013

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik