C-457/12 S (DOM)

Raad van State, der er det nederlandske statsråd og øverste forvaltningsdomstol, har forelagt EU-Domstolen to præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af direktiv 2004/38 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (herefter opholdsdirektivet) i sammenhæng med unionsborgerskabet, jf. artikel 21 i EUF-Traktaten (herefter TEUF) og retten til udøvelse af den frie bevægelighed som arbejdstager efter TEUF artikel 45.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  De sager, der danner grundlag for de forelagte spørgsmål, vedrører den situation, hvor en unionsborger efter at have benyttet retten til fri bevægelighed (som eksempelvis arbejdstager efter TEUF artikel 45) kan blive familiesammenført i sin egen medlemsstat med en tredjelandsstatsborger på baggrund af EU-rettens regler herom. 
  Læs meget mere om sagen i notatet nedenfor

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  EUU, Alm. del - 2012-13 - Bilag 168: Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S, bilag 168 af 22. januar 2013 

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik