C-46/12 LN (DOM)

Ankenævnet for Uddannelsesstøtten har anmodet EU-Domstolen om at besvare følgende præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af artikel 7, stk. 1, litra c, sammenholdt med artikel 24, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (opholdsdirektivet)

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik