C-513/12 Ayalti (Slettet)

Verwaltungsgericht Berlin, der er en tysk domstol, har forelagt EU-Domstolen to præjudicielle spørgsmål om bl.a. fortolkningen af artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen til Associeringsaftalen med Tyrkiet og artikel 13 i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 samt fortolkningen af direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenføring (familiesammenføringsdirektivet).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Sagen vedrører de såkaldte stand still-klausuler i tillægsprotokollen til Associeringsaftalen med Tyrkiet og Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80.

  Den forelæggende ret spørger bl.a., om artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen til Associeringsaftalen med Tyrkiet og/eller artikel 13 i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 er til hinder for en ordning i national ret, der først blev indført efter de nævnte bestemmelser trådte i kraft, og hvorefter første indrejse for et familiemedlem til en tyrkisk statsborger, der er omfattet af artikel 6 i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 betinges af, at familiemedlemmet inden indrejsen godtgør at være i stand til at kommunikere på elementært tysk.

  Sagens centrale spørgsmål er, hvorvidt stand still-klausulerne har betydning for, om de nationale betingelser for familiesammenføring kan stilles i en situation, hvor den pågældende søger om familiesammenføring med en tyrkisk statsborger, der er økonomisk aktiv i værtsmedlemsstaten.

  Den danske regering
  Regeringen vil afgive indlæg til støtte for det synspunkt, at tillægsprotokollen til Associeringsaftalen og Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 ikke tillægger vandrende tyrkiske arbejdstagere en ret til at blive familiesammenført med deres familiemedlemmer, at spørgsmålet om meddelelse af familiesammenføring udelukkende afhænger af lovgivningen i den pågældende medlemsstat, at stand still-klausulerne ikke hindrer, at medlemsstaterne vedtager nye begrænsninger vedrørende herboende tyrkiske statsborgeres adgang til at blive familiesammenført med deres familiemedlemmer, og at den herboende tyrkiske statsborgers status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende ikke kan antages at have betydning for spørgsmålet om familiesammenføring.

  Forelæggende Ret:

  Verwaltungsgericht Berlin


  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 13. november 2012

  Slettet ved kendelse 23. marts 2013

  Folketingets Dokumenter

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  EUU, Alm. del - 2011-12 - Bilag 217: Invitation til uformelt morgenmøde 23/2-12 med europaministeren om det danske EU-formandskab, bilag 217 af 20. februar 2013

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik