C-118/13 Bollacke (DOM)

Landesarbeitsgericht Hamm har i en sag anlagt af Gülay Bollacke mod K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG forelagt EU-Domstolen tre præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af artikel 7, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (arbejdstidsdirektivet). Artikel 7 vedrører retten til årlig betalt mindsteferie.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Forelæggende Ret:

  Landesarbeitsgericht Hamm

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 14. marts 2013

  Dom af 12. juni 2014

  Domstolens pressemeddelelse om dommen

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-118/13, Bollacke, bilag 457 af 25. juni 2013

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager: Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 12. juni 2014

  Offentligt referat af Europaudvalgets møde 12. juni 2014, bilag 570 (s. 1102)

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik