C-146/13 Spanien mod Parlamentet og Rådet (enhedspatentbeskyttelse) DOM

Det er Spaniens påstande: 1) At det fastslås, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2012 af 17. december 2012 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse er en nullitet, subsidiært at den annulleres i sin helhed. 2) Subsidiært, at følgende annulleres: Artikel 9, stk. 1, i sin helhed og artikel 9, stk. 2, i et nærmere bestemt omfang. Artikel 18, stk. 2, i sin helhed og alle forordningens henvisninger til den fælles patentdomstol som domstolsordning og retskilde for det europæiske patent med ensartet retsvirkning. 3) At Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Se også C-147/13

  Fra dansk side finder man, at forordningerne (se også sag C-147/13) har den fornødne hjemmel, og at de ikke er i strid med EU-retten eller EU-retlige principper. Regeringen finder derfor, at Spaniens påstande om annullering af forordningerne ikke bør tages til følge.

  Regeringen agter derfor at intervenere i sagerne til støtte for Rådet. Danmark vil støtte Rådet i afvisningen af spanske anbringender om, at forordningerne om implementeringen af det forstærkede samarbejde mangler retsgrundlag, tilsidesætter princippet om forbud mod forskelsbehandling, kompromitterer EU-rettens autonomi og i øvrigt de traktatretlige rammer for EU-samarbejdet.

  På nuværende tidspunkt forventes det, at Tyskland, Frankrig, Sverige, Ungarn, Belgien, Storbritannien og Holland i lighed med Danmark vil intervenere i sagen til støtte for Rådet og Europa-Parlamentet.

  Dokumenter fra Domstolen

  Sag anlagt den 22. marts 2013

  Dom afsagt 5. maj 2015

    

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om dansk intervention i sagerne C-146/13 og C-147/13, Spanien mod Europa-Parlamentet (om enhedspatentbeskyttelse og oversættelsesordninger), bilag 523 af 5. august 2013

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik