C-147/13 Spanien mod Parlamentet og Rådet (oversættelsesordninger) (DOM)

Spaniens påstande er: 1) At Rådets forordning (EU) nr. 1260/2012 af 17. december 2012 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse for så vidt angår gældende oversættelsesordninge annulleres, og Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger. 2) Subsidiært, at artikel 4 og 5, artikel 6, stk. 2, og artikel 7, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 1260/2012 af 17. december 2012 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse for så vidt angår gældende oversættelsesordninger annulleres. 3) At Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Se også C-146/13
   

  Fra dansk side finder man, at forordningerne (se også sag C-146/13) har den fornødne hjemmel, og at de ikke er i strid med EU-retten eller EU-retlige principper. Regeringen finder derfor, at Spaniens påstande om annullering af forordningerne ikke bør tages til følge.

  Regeringen agter derfor at intervenere i sagerne til støtte for Rådet. Danmark vil støtte Rådet i afvisningen af spanske anbringender om, at forordningerne om implementeringen af det forstærkede samarbejde mangler retsgrundlag, tilsidesætter princippet om forbud mod forskelsbehandling, kompromitterer EU-rettens autonomi og i øvrigt de traktatretlige rammer for EU-samarbejdet.

  På nuværende tidspunkt forventes det, at Tyskland, Frankrig, Sverige, Ungarn, Belgien, Storbritannien og Holland i lighed med Danmark vil intervenere i sagen til støtte for Rådet og Europa-Parlamentet.


  Dokumenter fra Domstolen

  Sag anlagt den 22. marts 2013

  Dom afsagt den 5. maj 2015


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om dansk intervention i sagerne C-146/13 og C-147/13, Spanien mod Europa-Parlamentet (om enhedspatentbeskyttelse og oversættelsesordninger), bilag 523 af 5. august 2013 

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik